Väestöliitto ry:n toimitilat ovat Helsingissä, Kalevankadulla.

Väestöliitto
Käyntiosoite: Kalevankatu 16
Postiosoite: PL 849, 00101 Helsinki
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi
Puhelinvaihde: (09) 228 050
Faksi: (09) 612 1211

Toimitusjohtaja
Eija Koivuranta
Puhelin (09) 2280 5101
eija.koivuranta(at)vaestoliitto.fi

Assistentti
Paula Jääskeläinen
puh. (09) 2280 5120
paula.jaaskelainen(at)vaestoliitto.fi