Perheaikaa.fi - uusi verkkopalvelu pikkulapsi- ja vauvaperheille

10.4.2012

Väestöliitto on avannut uuden verkkopalvelun, joka tuo vertaistuen ja asiantuntija-avun kotisohvalle joka puolella Suomea. Perheaikaa-palvelu on suunnattu lasta suunnitteleville ja odottaville sekä pikkulapsiperheiden vanhemmille. Palvelun tavoitteena on tukea vanhempia murrosvaiheessa parista perheeksi, auttaa heitä vanhemmuudessa ja vahvistaa parisuhdetta.

- Vastaavanlaista palvelua ei Suomessa tällä hetkellä ole. Perheaikaa.fi on asiantuntijoiden ohjaama, maksuton ja tutkittuun tietoon perustuva vuorovaikutteinen nettipalvelu ja toiminnallinen tietokirjasto. Verkkopalvelun toteutuksessa on mukana koko joukko muita perhejärjestöjä, joten ensimmäistä kertaa myös moninaisten perheiden erilaiset tarpeet on huomioitu kattavasti yhdessä palvelussa.
 
Palvelussa asiantuntijoiden tuki ja vertaiskeskustelut ovat tasapainossa. Apua ja tietoa tarjotaan monilla uudenlaisilla tavoilla, kertoo järjestöpäällikkö Kari Lankinen Väestöliitosta.
 
 
Ensimmäisen lapsen syntymä ja pikkulapsivaihe ovat parisuhteen suurimpia haasteita. Ne heikentävät usein puolisoiden tyytyväisyyttä parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen. Tyytymättömyyttä aiheuttavat parisuhteen käytännön paineet: yhteistä aikaa on liian vähän, eikä yhteiselle tekemiselle löydy arjessa tilaa.
 
 
– Nämä muutokset yllättävät usein vanhemmat ja uuteen elämäntilanteeseen sopeutuminen vie aikaa. Lapsen ensimmäiset elinvuodet ovat kuitenkin kehityksen, tulevien ihmissuhteiden ja hyvinvoinnin kannalta kaikkein merkityksellisimpiä. Onkin erittäin tärkeää, että vanhemmat voivat hyvin parisuhteessaan, eivätkä uuden elämäntilanteen tuomat muutospaineet kärjisty parisuhdekriisiin ja eroon asti, sanoo Lankinen.
 
Vanhemmuuden ja uuden elämäntilanteen haltuunotossa vanhemmat tarvitsevatkin tukea ja apua.
 
– Valitettavasti apua on aivan liian vähän saatavilla. Perheillä on mahdollisuus tukeutua kunnalliseen neuvolaverkostoon ja sen tarjoamiin palveluihin, mutta vertaistuen osuus jää neuvolajärjestelmässä vähäiseksi. Nuorilla perheillä ei välttämättä ole tiivistä yhteyttä omiin sukulaisiinsa ja muut sosiaaliset tukiverkot saattavat olla kapeat. Tämä asettaa haasteen vanhempien jaksamiselle, koska he ovat yhä useammin omien tietojensa ja taitojensa varassa, selvittää projektikoordinaattori Juulia Ukkonen Perheaikaa.fi-palvelusta.
 
Hänen mukaansa vertaistuki on todettu merkittäväksi perheen hyvinvointia lisääväksi tekijäksi. – Tuen tarve on suurin vanhemmilla, joilla sosiaaliset verkostot ovat suppeat. Toisaalta monipuolisia palveluja ei ole tarjolla joka puolella Suomea pitkien etäisyyksien takia. Uusi palvelumme tuokin tuen kotisohvalle aina Utsjoelta Helsinkiin.
 
 
Moninaisten perheiden erityistarpeisiin vastataan
 
 
Väestöliitto on kehittänyt uuden verkkopalvelun yhteistyössä kumppanuusjärjestöjen kanssa, jotka edustavat erilaisia perhemalleja ja -muotoja. Näin halutaan korostaa kaikkien perheiden samanarvoisuutta ja moninaisten perheiden rikkautta. Palvelu vastaa myös erilaisten perheiden tarpeisiin. Oman elämäntilanteeseen liittyvästä vertaistuesta on hyötyä mm. yksinhuoltajille, uusperheille sekä monikulttuurisille perheille. Verkkopalvelussa toimii asiantuntijoiden lisäksi kumppanuusjärjestöjen koulutettuja vapaaehtoisia, jotka ohjaavat osaa keskusteluketjuista ja chateista.
 
 
Palvelussa vanhemmat saavat asiantuntijan neuvoja kysymyksiinsä vauvanhoidosta, parisuhteesta ja perhe-elämän arjesta. Tietoa saa myös artikkeleista ja laajasta videokirjastosta sekä osallistumalla asiantuntijoiden ohjaamiin ryhmiin tai luentoihin. Vertaistukea vanhemmat löytävät erilaisten keskusteluketjujen, chat-ryhmien ja suljettujen teemaryhmien välityksellä. Myöhemmin keväällä palveluun on tulossa myös reaaliaikaisia nettiluentoja ja –kursseja.
 
 
– Sivustolla on useita toiminnallisuuksia, joita ei ole ollut aiemmin tarjolla. Esimerkiksi reaaliaikaiset nettiluennot antavat käyttäjille mahdollisuuden suoraan keskusteluyhteyteen asiantuntijan kanssa. Nettiluentoa voi seurata vaikka omalta kotisohvalta ja luennon jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä tai kommentoida aihetta laajemmin. Kaikki palvelussa olevat keskustelut moderoidaan ja asiantuntijat ovat läsnä chateissa, suljetuissa ryhmissä ja nettiluennoissa. Perheaikaan tulee joka viikko uutta sisältöä, perinteisten artikkelien lisäksi sinne ladataan viikoittain uusia asiantuntijavideoita ja vinkkejä, lupaa Kari Lankinen.
 
 
Käyttäjät voivat vaivatta liikkua sivustolla ja valita kiinnostusta herättävät toiminnallisuudet. Käyttöliittymä on suunniteltu siten, että se elää joustavasti käyttäjien elämäntilanteen mukana. Palvelussa voi liikkua vaikka yksinomaan omassa viiteryhmässään; oli sitten lasta suunnitteleva, odottava tai vauvan /pienen lapsen vanhempi. Käyttäjien omat profiilit helpottavat tiedonhakua ja järjestelmä ehdottaa heille mielenkiintoisia uutuuksia. Käyttäjät voivat myös itse ehdottaa uusia aiheita, joita haluaisivat verkkopalvelussa käsiteltävän.
 
 
Myös isät huomioitu
 
 
– Tavoitteena on ollut luoda sekä isiä että äitejä puhutteleva ja kiinnostava verkkopalvelu. Olemme halunneet isät aktiivisesti mukaan tähän toimintaan, koska he jäävät usein erilaisissa vauva-aiheisissa keskusteluissa syrjemmälle. Miehet ja isät onkin huomioitu verkkopalvelun visuaalisuutta ja tekniikkaa suunniteltaessa ja heille on omia keskusteluja, videoita ja nettiluentoja. Miehiä on mukana myös vertaisryhmien ohjaajina. Palvelu toimii myös miesten usein käyttämillä laitteilla kuten mobiilissa ja iPadeissa, kertoo Juulia Ukkonen.
 
 
 
Perheaikaa.fi-palvelun tavoitteena on palvella monipuolisesti ja asiantuntevasti perheiden tarpeita viikon jokaisena päivänä ympäri vuoden. – Tulevaisuuden visiona on toimia Suomen laajimpana vuorovaikutteisena ja asiantuntijavetoisena keskustelufoorumina lapsen suunnitteluun, odotukseen ja vauvaperhearkeen liittyen. Tärkeintä on kuitenkin se, että vanhempi kokee tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi tässä verkkopalvelussa, toivovat Ukkonen ja Lankinen
 
 
Väestöliitto toteuttaa nettiryhmät yhteistyössä kumppanuusjärjestöjen kanssa. Kumppanuusjärjestöinä ovat Suomen Uusperheellisten Liitto, Suomen Monikkoperheet ry, Adoptioperheet ry, Sateenkaariperheet ry, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry ja (Monikulttuurisuusyhdistys) Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry.
 
Perheaikaa-palvelu on toteutettu Raha-automaattiyhdistyksen avustuksen turvin. Verkkopalvelun teknistä toteutuksesta on vastannut Mental Capital Care Oy. Sivuston visuaalisen suunnittelun on tehnyt PunkHelsinki Oy.
 
 
Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Juulia Ukkonen, Väestöliitto, puh. 09 2280 5134
Järjestöpäällikkö Kari Lankinen, Väestöliitto, puh. 050 381 3665
 
Siirry Perheaikaa.fi -palveluun