Mikkelin ammattikorkeakoulun hanke, 0-6-vuotiaiden lasten seksuaaliterveyden edistäminen

Suunnitellun hankkeen tavoitteena on luoda pysyviä varhaiskasvatuksen toimintamalleja lapsen kokonaisvaltaiseen seksuaalisuuden tutkimiseen, tukemiseen ja suojaamiseen.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat varhaiskasvattajat, lastenneuvolan terveydenhoitajat, ammatilliset opettajat ja lasten vanhemmat. Hanke hyödyntää aiempaa tutkittua tietoa lapsen seksuaaliterveydestä. Hankkeessa luodaan nettisivuille tietopankki, jossa on mm. videoita ja verkkokursseja, sekä jaettavaa materiaalia, koulutuskokonaisuuksia ja toimintamalleja ja työkaluja lapsia kohtaaville ammattilaisille ja lasten kesken käytettäväksi.

WHO määrittelee seksuaalisuuden keskeiseksi osaksi ihmisyyttä kaikissa elämänvaiheissa. Lapsuuden seksuaalisuuden huomioiminen osana kokonaisvaltaista terveyden edistämistä on kuitenkin vielä vähäistä. Tutkimusten mukaan pojat hallitsevat seksuaali- ja lisääntymisterveystietoja heikommin kuin tytöt. Tyttöjen joutuminen hyväksikäytön uhriksi on poikia tavallisempaa.

Tavoitteena on, että seksuaaliterveyden terveyseroja ennaltaehkäistään lastenneuvoloissa ja varhaiskasvatuksessa, joiden kautta saavutetaan kansallisesti lähes kaikki lapset vanhempineen. Siksi on tärkeää, että heitä kohtaavat ammattilaiset hallitsevat myös seksuaalikasvatuksen työtapoja. Seksuaalikasvatusta tapahtuu koko ajan, vaikka ammattilaiset eivät asiaa näin miellä.

Suunnitellun hankkeen hallinnoinnista vastaa Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) ja mukana olisivat Terveysalan koulutusjohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen, joka on kätilö ja terveystieteiden tohtori, ja jolla on pitkä kokemus seksuaaliterveyden edistämisen kehittämisestä; lehtorit Haija Kankkunen ja Tiina Lybeck; Mikkelin ammattikorkeakoulun terveydenhoitaja-, sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijat sekä Itä-Suomen yliopiston lastentarhanopettajaopiskelijat sekä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun lehtori Satu Anttonen.