Marja Katajamaa: Alle kouluikäisten lasten seksuaalisen toiminnan salliminen ja siihen puuttuminen vanhempien järkeilemänä. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta sosiaalityön pro gradu -tutkielmä toukokuu 2017.

Annika Herrala och Joanna Blomqvist: Hur påverka hälsolitteracitet om sexualfostran hos föräldrar med barn under skolåldern. En kvalitativ litteraturstudie. Examensarbete, utbildningsprogrammet barnmorska. Yrkeshögskolan Arcada 18.4.2017

Noora Juslén ja Erika Montonen: Leikki-ikäisen lapsen seksuaalisuus ja sitä vahvistava seksuaalikasvatus. Opas vanhemmille. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kätilö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma, opinnäytetyö 21.4.2017