Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointi ja kokemukset

Miten suomalaiset sateenkaariperheiden lapset ja nuoret voivat? Tässä esitellään ensimmäistä kertaa tutkimustuloksia suomalaisten 7–18-vuotiaiden sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja heidän perheeseensä liittyvistä kokemuksista.
Haastattelujen ja kyselytutkimusten avulla on saatu tietoja lasten ja nuorten fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä koulu- ja kiusaamiskokemuksista. Tuloksia vertaillaan Kouluterveyskyselyn tuloksiin. Lisäksi lapset ja nuoret kertovat, millaista on elää seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvan vanhemman perheessä ja miten he muuttaisivat maailmaa paremmaksi.

Aarnio Kia, Kallinen Kati, Kylmä Jari, Solantaus, Tytti & Rotkirch Anna. Sateenkaariperheiden

lasten ja nuorten hyvinvointi ja kokemukset. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 62/2017

 

ISBN: 978-952-226-188-5 (paperi)

ISBN: 978-952-226-189-2 (verkko)

ISSN: 0357-4725