Opas itkuisen vauvan hoitoon

4.2.2014
Väestöliiton uusi opas antaa tietoa ja toimivia käytännön ohjeita itkuisen vauvan hoitoon ja rauhoitteluun. Opas tukee koko vauvaperheen hyvinvointia.

Perhebarometri selvittää parisuhteiden vahvuuksia, ristiriitoja ja erosyitä

26.11.2013
Barometrissa selvitettiin suomalaisten avio- ja avoliittojen vahvuuksia ja ristiriitoja sekä syitä avio- ja avoeroihin. Uusina kohderyhminä tutkimukseen poimittiin avoliittolaiset ja avoeronneet sekä tehtiin laajemmat otannat ruotsinkielisten välisistä avioliitoista ja avioeroista.

Kirja maahanmuuttaajia kohtaavien ammattilaisten tueksi

11.9.2013
Uusi kirja auttaa maahanmuuttajia kohtaavia ammattilaisia. Tärkeintä on kehittää omia vuorovaikutustaitojaan ja hankkia tietoja kotoutumisprosessin vaikutuksesta ihmisiin. Tähän antaa tukea Väestöliiton uusi Olemme muuttaneet – ja kotoudumme –kirja.

Sata kysymystä parisuhteesta

19.3.2013
Uusi kirja auttaa ihmisiä vahvistamaan parisuhdettaan ja välttämään sen kuprut ja karikot. Kirja perustuu Väestöliiton nettipalveluun tulleisiin kysymyksiin ja asiantuntijoiden niihin antamiin vastauksiin.

Ammattikasvattajan kielletyt tunteet -julkaisu kertoo varhaiskasvattajan arjesta

11.2.2013
Väestöliiton uudessa julkaisussa, Ammattikasvattajan kielletyt tunteet, selvitetään varhaiskasvattajien kokemuksia ja tuntemuksia työstään