Ohjaavat asiakirjat ja tutkimukset

Kuvassa neljä lasta ja leluja. Yksi lapsista istuu pyörätuolissa ja yhdellä lapsella on huivi.

Opetushallituksen ohjaavat asiakirjat

Opetushallituksen laatimat ohjeet ovat lainvoimaiset kunnalliselle ja yksityiselle varhaiskasvatukselle. Varhaiskasvatuksen osalta niissä on lauseita, jotka mahdollistavat kehotunnekasvatuksen, mainitsematta kuitenkaan sanoja seksuaalikasvatus tai kehotunnekasvatus.

Keväällä 2022 valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin lisättiin lause: Lasten ikätasoista uteliaisuutta seksuaalisuuteen ja kehoon ohjataan kunnioittavasti.

Jos henkilöstön on osattava ohjata lasten ikätasoista uteliaisuutta seksuaalisuuteen ja kehoon kunnioittavasti,

  • heidän on tunnettava, mikä on ikätasoista seksuaalisuutta ja mikä taas huolestuttavaa,
  • lapsen uteliaisuus ja ikätasoinen avoimuus on kohdattava asiallisesti
  • tällöin lapsen ei-ikätasoinen käytös ja oireilu todennäköisemmin ja varhemmin tunnistetaan ja lapsi saa apua
  • henkilöstö ei voi vain kieltää lapsia puhumasta peppu-pimppi-pippeliasioita, vaan on osattava ohjata kunnioittavasti
  • tällöin lapselle ei kehity niin suurta estettä ja tabua puhua aikuisille myöskään kokemastaan kaltoinkohtelusta
  • tällöin lapsen myönteinen kehonkuva ja itsetunto vahvistuvat.

Jokainen Suomen kunta on laatinut omat tarkentavat ohjeensa, jotka myös ovat lainvoimaiset ja löytyvät netistä. Suomen kunnista ainakin 22kpl (Alavieska, Espoo, Helsinki, Iitti, Kaarina, Kajaani, Kauhajoki, Kurikka, Lempäälä, Liperi, Nokia, Oulu, Parikkala, Pirkkala, Pyhtää, Rautjärvi, Riihimäki, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vantaa, Vesilahti, Ylöjärvi) on sisällyttänyt ohjeisiinsa lasten seksuaali- tai kehotunnekasvatuksen. Mukana ovat kaikki isot kunnat ja niissä asuu 45% kaikista Suomen alle kouluikäisistä. Niinpä lähes puolet Suomen lapsista jo saa kehotunnekasvatusta velvoitteen mukaan.

Tutustu mitä Opetushallituksen ja WHO:n asiakirjoissa kerrotaan kehotunnekasvatuksesta:

Varhaiskasvatussuunnitelma ja kehotunnekasvatus

Esiopetuksen suunnitelma ja kehotunnekasvatus

Alkuopetuksen suunnitelma ja kehotunnekasvatus

Tukimuksia ja opinnäytetöitä

Jos olet tekemässä kehotunnekasvatuksesta opinnäytettä tai tutkimusta, löydät täältä listan tutkimuksista aiheesta Suomessa ja kansainvälisesti.

WHO:n seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi 2010 suuntaviivat poliittisille päättäjille, opetus- ja terveydenhoitoalan viranomaisille ja asiantuntijoille. Se on ohje seksuaalikasvatuksen sisällöstä 0-18-vuotiaille. Ohjeessa selitetään yksityiskohtaisesti, mitä aiheita ja sisältöjä eri ikäryhmille pitää tarjota. Kaikki mallimme ja materiaalimme kehotunnekasvatuksessa perustuvat näihin ohjeisiin. Tutustu lisää tästä.

Euroopan lapsiasiainvaltuutettujen (ENOC) lausunto 2017

Kaikkien Euroopan lapsiasiavaltuutettujen allekirjoittama kannanotto ”Kokonaisvaltainen ihmissuhde- ja seksuaalikasvatus: Lasten oikeus saada tietoa”. Siinä suositellaan pakollista seksuaalikasvatusta varhaiskasvatuksesta lähtien. Tutustu aiheeseen lisää tästä.

Lanzaroten sopimus

Lanzaroten sopimus on ratifioitu 2011 ja se on velvoittava. Euroopan Neuvoston yleissopimus edellyttää, että valtiot ryhtyvät tarvittaviin lainsäädäntö- ja muihin toimenpiteisiin lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja väkivallan vastaisena työnä. On myös varmistettava, että lasten parissa toimivilla ammattilaisilla on riittävät tiedot lasten seksuaalisesta riistosta, sekä että kaikki lapset tasavertaisesti saavat tietoa keinoista suojata itseään, ja siis turvataito-opetusta. Lue lisää tästä.

Lanzaroten sopimuksen toimeenpanosuunnitelmassa on nostettu lasten ja nuorten seksuaalikasvatus tärkeäksi ja keskeiseksi toimeksi ennaltaehkäistäessä seksuaalista häirintää ja -väkivaltaa. Tutustu lisää tästä.

Istanbulin sopimus

Istanbulin sopimus on Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Toimeenpanosuunnitelman kehotunnekasvatuksen kannalta tärkeät kohdat löydät täältä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 2018 (ECHR 021) toteaa, että lapsilla on oikeus valtiolliseen seksuaalikasvatukseen, sillä se valmistaa lasta sosiaaliseen todellisuuteen ja ehkäisee seksuaalista väkivaltaa. Tämä oikeuttaa jo pienten lasten seksuaalikasvatuksen. Tutustu lisää tästä.

Väkivallaton lapsuus, Toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020-2025

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi 2019 toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä. Suosituksena on seksuaalikasvatus varhaiskasvatuksesta lähtien ikätasoisesti, sekä tämän ohjeen vieminen varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen opetussuunnitelmiin. Tutustu lisää tästä.

Suomen hallitusohjelma

Myös Suomen hallitusohjelmassa nostetaan seksuaali- ja tasa-arvokasvatuksen vahvistaminen tärkeinä aiheina kaikilla koulutusasteilla. Tutustu lisää tästä.

Pusuhippaa, lääkärileikkejä ja haikaravauvoja -tutkimus

Kysely varhaiskasvatuksen ammattilaisille 2013

”Pusuhippaa, lääkärileikkejä ja haikaravauvoja – tavallista arkea tai tarua päivähoidon arjesta” – kartoittava tutkimus alle kouluikäisten lasten seksuaaliterveydestä toteutettiin verkossa keväällä 2013. Siihen vastasi 507 varhaiskasvatuksen työntekijää. Kyselyssä oli 7 strukturoitua kysymystä ja 11 avointa kysymystä.

Kysely vanhemmille 2014

”Pusuhippaa, lääkärileikkejä ja haikaravauvoja – tavallista arkea tai tarua lasten perheen arjesta”, pilottitutkimus alle kouluikäisten lasten seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta kodeissa toteutettiin verkossa keväällä 2014. Siihen vastasi 614 vanhempaa tai huoltajaa.

Pusuhippaa, lääkärileikkejä, haikaravauvoja -tutkimus.

Kansallinen lapsistrategia 2021

”Digitaalinen ympäristö on tärkeä osa lasten arkea, mutta se tarjoaa myös kanavan häirinnälle ja kiusaamiselle. Lasten kokema seksuaalinen häirintä verkossa on verrattain yleistä. Lasten omien turvataitojen ja digitaalisten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen auttaa ehkäisemään osaa häirinnästä, ja lisäksi lapsille on varmistettava mahdollisuus saada matalalla kynnyksellä apua.”

”Koulutettu, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö auttaa turvaamaan lapsen oikeuksia ja hyvinvointia taitavasti ja johdonmukaisesti.”

Lue lisää tästä.

NEUKO tietokanta: Lapsen seksuaaliterveys ja seksuaalikasvatus lastenneuvolassa

Lapsi on luonnostaan avoin ja utelias. Lapset matkivat myös aikuisten maailmaa ja käyttäytymistä. Kehoon tutustuminen, kuivaksi oppiminen ja ihmiselämän ilmiöt kiinnostavat. Myös tykkäämisiä näytetään usein avoimesti. Lue lisää tästä.

Seksuaaliväkivaltatyön perusteet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2023.