Lasten kehotunnekasvatus

Lapset halaavat sohvalla toisiaan

Väestöliitolla oli useita kehotunnekasvatukseen liittyviä hankkeita vuodesta 2019 alkaen. Viimeinen niistä loppui vuoden 2023 lopussa. Tällä sivulla on nyt vain tietoa ja materiaaleja aiheesta.

– Mitä on pienten lasten kehotunnekasvatus?
– Mitä kaikkea tarkoittaa lapsuuden seksuaalisuus?
– Miten vastaan ikätasoisesti lapselle?
– Miten lapsi oppisi kunnioittamaan omaa ja toisten kehoa?
– Missä iässä turvataidoista voisi alkaa puhua?
– Miten tuen vanhempia ja rohkaistaan kehotunnekasvatuksessa?
– Miten otan puheeksi näitä aiheita?

Sivukartta: Lasten kehotunnekasvatus

Lasten kehotunnekasvatus on 0-8 -vuotiaiden lasten seksuaali- ja turvataitokasvatusta. Kehotunnekasvatus on laaja asia. Ohjeemme perustuvat tutkimuksiin, kansainvälisiin suosituksiin sekä Opetushallituksen ohjeisiin.

Lasten kohdalla puhutaan kehotunnekasvatuksesta mieluummin kuin seksuaalikasvatuksesta. Kehotunnekasvatus-sana kuvaa paremmin pienten lasten kehitystä ja tarpeita.

Mitä on kehotunnekasvatus

Sisältää kahdeksan aihetta
Puheeksi ottaminen
Ohjaavat asiakirjat ja tutkimukset

Verkkokurssit ja materiaalit
Peruskurssi ja työkalut kehotunnekasvatukseen
Syventävä kurssi kehotunnekasvatukseen
Materiaalit, mallit ja työkalut
Koulutukset
Luennot ja videot

Keho ja tunteet
Lapsen seksuaalinen kehitys
Kehotunne ja kehoitsetunto
Lapsen ihastuminen

Hyvinvointi
Turvataidot
Digiturvataidot
Häirinnän ennaltaehkäisy 
Kun huoli herää

Ympäristö
Arvostava kohtaaminen
Moninaisuus 
Ystävyys- ja läheisyystaidot
Monet kulttuurit
Tasa-arvoinen kasvatus

Läheisyys ja lisääntyminen
Identiteetti ja itsetunto
Kannustava kasvatus 
Lisääntyminen, raskaus, synnytys

Seksuaalinen kehitys lapsella

Ihmisen seksuaalinen kehitys pikkulapsesta murrosiän kautta kohti aikuisuutta on monivaiheinen matka. Keho, ymmärrys ja tunteet kehittyvät rinnakkain. Se, miten tämä matka sujuu, määrittää aikuisiässä suhdetta omaan kehoon, seksuaalisuuteen, parisuhteeseen ja kykyyn nauttia seksuaalisuudesta.

Pienten lasten seksuaalisuus on erilaista kuin nuorten tai aikuisten seksuaalisuus. Lasten seksuaalisuus on esimerkiksi kehon ja sen toimintojen ihmettelyä ja vertailua. Samalla tutustutaan mielihyvään sekä hyviin tapoihin.

Seksuaalisen turvallisuuden lisääminen

Katso tästä videolista.

Kuusi askelta turvaan

(Seksuaalisen- ja sukupuolisen) häirinnän, kiusaamisen, väkivallan ehkäisyn polku

Kuusi askelta turvaan -mallilla tavoitellaan lasten seksuaalisen turvan ja hyvinvoinnin lisäämistä varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on oppia etenkin seksuaalissävytteisen ja sukupuoleen kohdistuvan häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyn polku.

Lapsilla häirintä ei useimmiten ole tavoitteellista ja tahallista, vaan hyvin kokeilevaa ja sattumanvaraista. Lasten toiminnassa häirintä esiintyy pisaroina, hetkinä, joihin tulee puuttua ajoissa ja rauhallisesti ohjaten, jotta käytös ei vakiinnu.

Tiivis opas Kuusi askelta turvaan -malliin

Kuuden lyhyen infovideon sarja:

Kuusi askelta turvaan osa 1: Kehoitsetunto
Osa 2: Turvataidot
Osa 3: Lapsuuden seksuaalisuus
Osa 4: Häirintä
Osa 5: Avoin puhe
Osa 6: Pisarapuuttuminen

Ohjaavia asiakirjoja:

Opetushallituksen (OPH) varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ohjeet ovat velvoittavia. Ne tarjoavat hyviä rakennusaineita kehotunnekasvatuksen toteuttamiseen.

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi vuonna 2010 ohjeen ”Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa”. (WHO tulee sanoista World Health Organisation). Se on ohje viranomaisille ja asiantuntijoille seksuaalikasvatuksen sisällöstä 0-18-vuotiaille.

 

Vanhempien tietopankki löytyy täältä. Pienten lasten kehotunnekasvatus toteutuu aina yhteistyössä perheen kanssa.

Miten kohdata ennakkoluuloja, perinteisiä väärinkäsityksiä ja virheuskomuksia?

Usein kohtaamme ennakkoluuloja, uskomuksia ja väärää tietoakin lasten kehotunnekasvatusta ja seksuaalisuutta kohtaan. Myös puhdasta tietämättömyyttä on paljon. Tuntemattomaan asiaan kohdistuu aina varovaisuutta. Se on luonnollista, sillä lasten seksuaalisuudesta ei ole aiemmin juuri puhuttu, koska ei ole tiedetty, mitä se on ja onko sitä. Aiheen ollessa puhumaton, siitä liikkuu helposti huhuja tai uskomuksia. Tutkittua tietoa kuitenkin on ja varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa on perusteltu kehotunnekasvatuksen tai seksuaalikasvatuksen tärkeys pienestä lapsesta alkaen.

Blogeja kehotunnekasvatuksesta:

Kehotunnekasvatussivujen piirroskuvat: Minna Kähkönen

 

Ajankohtaista lasten kehotunnekasvatuksesta: