Artikkelit

Tässä ovat kaikki julkaistut artikkelit. Voit selata niitä kategorioittain.

Resurssien ylläpitäminen tukee toimeliasta ikääntymistä

Matalan syntyvyyden ja eliniän pidentymisen seurauksena Euroopan maiden väestöt harmaantuvat. Ikäihmisten väestöosuuden kasvun myötä useissa maissa poliittiseksi tavoitteeksi on asetettu aktiivisen ikääntymisen edistäminen. Pyrkimyksenä on, että ihmiset pysyisivät toimeliaina ja...

Eläkkeelle siirtyminen lisää vapaaehtoistyön tekemistä

Eliniän pidentymisen ja matalan syntyvyyden seurauksena Euroopan maiden väestörakenteet ikääntyvät. Ikäihmisten väestöosuuden kasvaessa nopeasti, keskeiseksi poliittiseksi tavoitteeksi on useissa maissa nostettu aktiivisen ikääntymisen tukeminen, jotta ihmiset pysyisivät toimeliaina...

Suomalaiset tuntevat itsensä yksinäisemmiksi kuin muut

Suomessa on enemmän yksinäisiä nuoria aikuisia kuin muissa Pohjoismaissa ja Virossa. Niin parisuhteessa elävät kuin sinkut kokevat meillä enemmän yksinäisyyttä. Surullinen tulos ilmenee Generations and Gender Surveyn tuoreesta vertailusta. Suomi osallistui tähän kansainväliseen...

Perhesuhteet, sosiaalinen media ja onnellisuus

Puolituttujen kuulumisia, tuntemattomia kasvoja, mielipidevaikuttajien ajatuksia. Sosiaalisen median uutisvirta vilisee niin sanottujen heikkojen sosiaalisten suhteiden välittämää informaatiota. Vaikka sosiaalinen media soveltuu erityisesti laajoissa verkostoissa viestimiseen ja verkostojen...

Ketkä asuvat lähellä sisaruksiaan myöhemmällä iällä?

Sisarukset ovat yleensä tärkeitä toisilleen koko elämänsä ajan. Mutta kuinka usein sisarukset asuvat lähellä toisiaan? Tutkimme tätä ruotsalaisten rekisteriaineistojen avulla. Havaitsimme, että lähellä asuva sisarus on yleisempi iäkkäämmillä aikuisilla, joilla ei ole muita...