Vaikutamme kehityspolitiikkaan

kädet pitää värikkäitä kirjaimia Choices

Vaikuttamistyömme punainen lanka on seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistäminen. Tavoitteemme on maailma, jossa jokaisen seksuaalioikeudet toteutuvat.

Vaikutamme Suomen kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyörahoitukseen, jotta seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämisellä on Suomessa vahva poliittinen ja taloudellinen tuki. Lisäksi vaikutamme aktiivisesti myös EU:n kehityspolitiikkaan sekä YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia linjaaviin prosesseihin.

Työmme pohjaa tietoon ja analysoimmekin jatkuvasti uutta tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien tilasta globaalisti. Jaamme tietoa ja osaamistamme viranhaltijoille ja poliitikoille lukuisissa verkostoissa ja aktiivisella yhteydenpidolla. Teemme myös yhteistyötä laajasti muiden kehitysjärjestöjen ja seksuaalioikeusjärjestöjen kanssa Suomessa, Euroopassa ja globaalisti.

Verkostomme kotimaassa

Kehityspoliittinen toimikunta

Olemme Kehityspoliittisen toimikunnan aktiivisia jäseniä. Kehityspoliittinen toimikunta on ainoa systemaattisesti ja laaja-alaisesti Suomen kehitysyhteistyötä sekä -politiikkaa seuraava sekä analysoiva taho. Valtioneuvosto asettaa kehityspoliittisen toimikunnan jäsenistön hallituskausittain, ja sen jäsenistö koostuu eduskuntapuolueista, etu- ja kansalaisjärjestöistä sekä UniPID- verkoston yliopistoista. Tällä toimikaudella KPT jatkaa tiivistettyä yhteistyötä Suomen Kestävän kehityksen toimikunnan kanssa.

Kehityspoliittisen toimikunnan nettisivut

Toimimme Eduskunnan seksuaalioikeudet- ja kehitysryhmän sihteeristönä ja asiantuntijana. Ryhmän jäsenet ovat kansanedustajia ja europarlamentaarikkoja.

Koordinoimme Suomen seksuaalioikeusverkostoa, joka on seksuaali- ja ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja globaalia oikeudenmukaisuutta ajavien suomalaisten järjestöjen vaikuttajaverkosto.

Olemme aktiivisesti mukana kattojärjestömme Fingon toiminnassa, erityisesti vaikuttamistyössä. Kansainvälisten asioiden johtaja Elina Korhonen toimii myös Fingon hallituksen varapuheenjohtajana.

Kansainväliset verkostomme

Countdown2030Europe

Olemme osa Countdown2030Europe -nimistä konsortiota, jossa on jäseninä 15 seksuaalioikeusjärjestöä 13 eri maasta. Countdown2030Europessa edistämme seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia erityisesti ehkäisyn saatavuutta kehittyvissä maissa. Verkosto vaikuttaa työllään sekä kansallisella että EU- ja YK-tasolla kehityspolitiikkaan ja -rahoitukseen, jotta tavoite toteutuisi.

Countdown2030Europe -konsortion nettisivut.

Countdown2030 Europe logo

The International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Olemme kansainvälisen perhesuunnittelujärjestön, International Planned Parenthoodin (IPPF) jäsen. IPPF:llä on 131 jäsenjärjestöä 143 maassa. IPPF:n tavoitteena, että kaikilla on vapaus tehdä itsenäisiä päätöksiä omasta seksuaalisuudestaan ja hyvinvoinnistaan ilmaan minkäänlaista syrjintää. IPPF:n kautta saamme jatkuvasti luotettavaa ensi käden tietoa eri maiden seksuaalioikeustilanteista.

IPPF:n nettisivut

Tyttö katsoo ohi kuvasta
Kuva: UNFPA

YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveysjärjestö UNFPA

Väestöliitto on YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveysjärjestö UNFPAn kumppani Suomessa ja teemme tiivistä yhteistyötä. Yhteisenä tavoitteenamme on edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia. UNFPAn tavoitteena on saavuttaa maailma, jossa jokainen raskaus on toivottu, jokainen synnytys on turvallinen ja jokaisella nuorella on mahdollisuus päättää omasta tulevaisuudestaan.

Lisäämme UNFPAn tuella suomalaisten kansanedustajien, europarlamentaarikkojen ja virkahenkilöiden sitoutumista seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin. Lisäksi tavoitteenamme on lisätä nuorten osallistumista oikeuksien edistämiseen sekä suomalaisten tietämystä teemasta.

Järjestämme vuosittain UNFPAn Maailman väestöraportin (State of World Population) julkaisutilaisuuden yhdessä UNFPAn Pohjoismaiden toimiston kanssa. Osallistumme myös yhdessä Maailma kylässä-festareille ja levitämme UNFPAn viestejä poliittisille päättäjille sekä suurelle yleisölle.

Olemme myös osa OneUN in Finland -yhteistyötä, jossa edustamme UNFPAa. Verkoston tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä Suomessa toimivien YK-järjestöjen ja kumppaneiden välillä.

UNFPAn logo

Olemme jatkuvasti avoinna yhteistyöehdotuksille muiden järjestöjen ja sidosryhmien kanssa.