Nuorten hyvinvointi

Neljä nuorte istuu yhdessä iloisen näköisenä.

Väestöliitto edistää nuorten seksuaalioikeuksia ja hyvinvointia. Haluamme, että nuorille tuotetaan heidän tarpeisiinsa suunniteltua, laadukasta terveyskasvatusta ja kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta.

Nuorten kanssa toimivilla ammattilaisille, kuten opettajilla ja nuorisotyöntekijöillä tulisi olla valmiudet kokonaisvaltaiseen seksuaalikasvatukseen. Heidän ammatillisen peruskoulutuksensa on tarjottava riittävästi sisältöjä kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen laadukkaaseen toteuttamiseen.

Ehkäisyn saatavuutta ja nuorisoystävällisiä palveluja pitää lisätä. Pyrimme edistämään myös nuorille suunnattuja hedelmällisyystietoisuutta ja perheenlisäyssuunnitelmia koskevia palveluja. Lisäksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan väkivaltaan ja koulukiusaamiseen tulisi mielestämme puuttua entistäkin tehokkaammin. Haluamme edistää nuorten turvallisen kasvun ja kehityksen tukemista sekä nuorten psyykkistä hyvinvointia.

Monella pojalla ja nuorella miehellä on koulunkäynnissä, aikuistumisessa ja elämänhallinnassa sukupuolierityisiä tarpeita, joita nostamme esille ohjelmissamme. Tälle kohderyhmälle olemme suunnanneet myös palveluita ja aineistoa, joka pyrkii tukemaan heitä sekä madaltamaan kynnystä pyytää apua eri tilanteissa. Täällä voit lukea lisää Poikien Puhelimen toiminnasta.