Generations and Gender Survey

Generations and Gender Programme (GGP) on kansainvälinen tutkimusinfrastruktuuri väestön ja perhesuhteiden tutkimukselle. Ohjelman keskiössä on Generations and Gender Survey (GGS) -kyselytutkimus, joka tutkii muun muassa lisääntymisterveyttä, syntyvyyttä, perhesuhteita ja perheenlisäysaikeita.

Suomi liittyi GGP:hen vuonna 2020. Rahoitus GGS-datan keruulle on saatu Alli Paasikiven Säätiöltä ja Svenska kulturfondenilta. GGS toteutetaan Suomessa web-kyselynä ja rekisteritietojen linkkauksena. Otos koostuu 18–55-vuotiaista suomalaisista.

GGS Advisor Group -ohjausryhmä

Anna Rotkirch, Väestöliitto
Anneli Miettinen, Kela
Antti Sykkö, Tilastokeskus
Antti Tanskanen, Helsingin yliopisto
Jan Saarela, Åbo Akademi
Jessica Nisen, The Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR)
Karri Silventoinen, Helsingin yliopisto
Kateryna Savelieva, Helsingin yliopisto
Markus Jokela, Helsingin yliopisto
Mika Gissler, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Mirkka Danielsbacka, Väestöliitto
Tiina Helamaa, Väestöliitto