Generations and Gender Survey

Generations and Gender Survey (GGS) -kyselytutkimus kerää tietoa hyvinvoinnista, pari- ja perhesuhteista, työelämästä sekä tulevaisuuteen liittyvistä toiveista ja epävarmuuksista.

Tutkimuksella kartoitetaan ihmisten kokemuksia ja mielipiteitä elämäntilanteesta riippumatta. Kyseessä on pitkittäistutkimus, eli samat kysymykset toistetaan samoilla vastaajilla muutaman vuoden välein. Vastauksia täydennetään Tilastokeskuksen rekisteritiedoilla.

Kyselystä saatu tieto auttaa tutkijoita ja päätöksentekijöitä ymmärtämään muutoksia esimerkiksi perheihanteissa sekä kartoittamaan tulevaisuuden haasteita. Tuloksia voidaan vertailla kansainvälisesti muiden kyselyn toteuttajamaiden kesken.

Suomessa kyselyn toimeksiantaja on Väestöliitto ja toteuttaja Taloustutkimus Oy. Kysely on osa laajaa kansainvälistä Generations and Gender Programme (GGP) -hanketta, jota johtaa Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI).

Tervetuloa kuuntelemaan Generations and Gender Survey (GGS) -kyselytutkimuksesta sekä johtaviin syntyvyyden tutkijoihin kuuluvan Tomas Sobotkan vierailuluentoa 14.9. klo 14. Lisätietoja täältä.

Lisätietoja

Venla Berg, tutkimusjohtaja
venla.berg@vaestoliitto.fi