Nuorten seksuaalikasvatus

Hymyileviä nuoria oppitunnilla koulussa. Istuvat pöydän ääressä läppärit pöydällä ja katsovat yhdessä yhden nuoren näyttämään vihkoa.

Väestöliitto tarjoaa materiaaleja seksuaalikasvatuksen tueksi nuorten kanssa toimiville ammattilaisille, erityisesti yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille.

Kuvassa on seksuaalisuuteen viittaavia symboleita, kuten huulet, kondomi, siittiö, sateenkaari, kirkkovene, penis, sukupuolia kuvaava symboli, sydän ja keskellä teksti seksistä ja seksuaalisuudesta saa puhua.Seksistä ja seksuaalisuudesta saa puhua -juliste

Millä kaikilla tavoin voimme viestittää nuorille, että myös seksuaalisuuteen ja seksiin liittyviin asioihin voi saada apua?

Kouluterveyskyselyn mukaan noin seitsemän prosenttia, sekä yläkoulu, että toisen asteen opiskelijoista, kokee tarvitsevansa mahdollisuuden keskustella jonkun kanssa ihmissuhteita ja seksuaalisuudesta. Nuoret kertovat usein chat-palveluissamme, että heidän on vaikea ottaa puheeksi kehoon ja seksuaalisuuteen liittyviä asioita lähipalveluissa, kuten kouluterveydenhoitajan tai -lääkärin vastaanotoilla, vaikka tilanne vaatisi ammattilaisen silmäparin arvioita asiasta. Pelkästään sopivien sanojen löytäminen voi tuntua nuoresta hankalalta, ja he pohtivat usein myös sitä, voiko tällaisista asioista puhua koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa?

Ehkä me ammattilaiset voisimmekin aktiivisesti rohkaista nuoria ja madaltaa kynnystä asioiden puheeksi ottamiseen myös näissä kysymyksissä? Jos ajattelet kanssamme samoin, niin tulosta juliste, kiinnitä se odotustilan tai työhuoneeseesi seinälle ja anna näin nuorille lupa keskustella seksuaalisuudesta.

Mun valinta -kampanja nuorten seksuaalisen hyvinvoinnin tueksi

Vuosittaisessa Mun valinta -kampanjassa Väestöliiton nuorten seksuaalisen hyvinvoinnin asiantuntijat nostavat esiin jonkin ajankohtaisen teeman, joka pohdituttaa monia nuoria. Kampanja tukee 13–19-vuotiaita nuoria omien valintojen tekemisessä ja omien rajojen tunnistamisessa sekä niistä kommunikoimisessa. Viikon mittainen kampanja toteutetaan yleensä syksyisin Instagramissa nuortenvaestoliitto-tilillä. Kampanjan aikana julkaistaan mm. aiheeseen liittyviä videoita, artikkeleita, testejä, sometietoiskuja ja ajanvarauschatteja.

Kaikki materiaalit kootaan Väestöliiton Hyvä kysymys -verkkopalveluun, jossa ne ovat käytettävissä koulujen seksuaali- ja tunnetaitokasvatuksessa myös varsinaisen kampanjan päättymisen jälkeen. Vuoden 2020 Mun valinta -kampanjan aiheena olivat seurustelusuhteen vaikeat valintatilanteet sekä omien tunteiden ja rajojen tunnistaminen ja niistä kommunikointi. Vuoden 2019 Mun valinta -kampanjan aiheena oli Eka kerta.

Kumita -kondomikampanja yläkouluihin

Kumita-kampanjassa pyritään kumoamaan kondomiin liittyviä myyttejä ja puhumaan kondomista myönteiseen sävyyn. Asiallisen tiedon saaminen parantaa nuoren kykyä pitää itsestään huolta ja välttää riskeihin joutumista. Siksi Kumitassa kannustetaan koulun ammattilaisia – erityisesti terveystiedon opettajia ja terveydenhoitajia – puhumaan nuorille seksistä ja ehkäisystä ja annetaan videoiden avulla vinkkejä miten sen voin tehdä.  Lisäksi annetaan tukea pohdintoihin siitä, miksi nuori ei käytä kondomia tai muuta ehkäisyä ja kerrotaan mikä auttaa nuorta onnistumaan ehkäisyn käytössä.

Nuorten kuukautiskivut – kysely kouluterveydenhoitajille

Kuukautiskivut ovat voimakkaita noin kolmasosalla menstruoivista nuorista. Kovat kuukautiskivut heikentävät elämänlaatua ja aiheuttavat poissaoloja koulusta. Osa voimakkaista kivuista kärsivistä nuorista sairastaa endometrioosia, joka on krooninen gynekologinen sairaus.

Tutkimuksissa on todettu, että nuorten kuukautiskipuja aliarvioidaan ja alihoidetaan. Kouluterveydenhuollon rooli kuukautiskivuista kärsivien nuorten tavoittamisessa ja tehokkaan hoidon aloituksessa on merkittävä.

Kouluterveydenhoitajille tehtiin kysely nuorten kuukautiskipujen hoidosta.

Kyselyssä kartoitettiin kouluterveydenhoitajien kokemuksia sekä mahdollisia lisäkoulutustarpeita. Kyselyyn vastanneet kouluterveydenhoitajat pitivät kuukautiskipujen hoitoa tärkeänä ja enemmistö koki, että heillä oli riittävästi aikaa kuukautiskipujen hoitoon. Kuukautisiin liittyvien epätyypillisten oireiden opetus terveydenhoitajien opinnoissa sekä jatkokoulutuksen tarve työn ohella nousivat esiin kehityskohteina.

Hormonaalista ehkäisyä mm. kuukautiskipuihin aloittavista terveydenhoitajista vähemmistö koki saaneensa riittävästi koulutusta aiheeseen. Kuukautiskivuista kärsivän nuoren hoitopolku puuttui useista kouluista, eikä suurin osa kouluterveydenhoitajista saanut tietoa kuukautiskipujen vuoksi koulusta toistuvasti poissa olevista nuorista.

Kyselyssä esille nousseisiin seikkoihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota jatkossa, jotta nuorten kuukautiskipujen hoitoa saadaan parannettua. Riittävä koulutus ja ennalta sovitut hoitopolut ovat hyvän hoidon kulmakivi. Tiedonkulkua terveydenhoitajalle tulisi parantaa nuoren kuukautiskivuista johtuvista poissaoloista. Kuukautiskipujen systemaattista seulontaa kouluissa tulisi myös kehittää.

Kyselyn tulokset seuraavassa (pdf):
Kuukautiskivuista tehty kysely kouluterveydenhoitajille

Nuorten Väestöliiton artikkelit, verkkoluennot ja videot

Kaikki entisillä Väestöliiton nuorten sivuilla olleet seksuaaliseen hyvinvointiin ja murrosikään liittyvät artikkelit ja muut materiaalit löytyvät nyt Hyvä kysymys -verkkopalvelusta. Kaikki artikkelit on koottu Nuorten Väestöliitto artikkelit -sivulle.

Väestöliiton nuorten seksuaalisen hyvinvoinnin asiantuntijat ovat tehneet nuorille suunnattuja verkkoluentoja erilaisista seksuaaliseen hyvinvointiin liittyvistä aiheista, joista meiltä joko koulut ovat pyytäneet usein luentoja tai joista monet nuoret kyselevät verkkopalveluissamme. Lisäksi palvelusta löytyy nuorille suunnattuja videoita ja nettitestejä, joita voi myös käyttää apuna seksuaalikasvatuksessa.

Julisteen Väestöliiton nuorille suunnatuista seksuaalisen hyvinvoinnin palveluista voit ladata esimerkiksi koulusi sähköiselle ilmoitustaululle täältä

Juliste Väestöliiton palveluista nuorille
Juliste Nuorten Väestöliiton palveluista