Mitä kotoutumisella tarkoitetaan?

kaksi nuorta naista keskustelee pöydän ääressä, katsovat toisiaan. Toinen on kääntänyt katseensa poispäin kämerasta, toisen kasvot näkyvät kokonaan.

Kotoutuminen eli integroituminen on sitä, että maahan muuttaneista tulee yhdenvertainen osa yhteiskuntaa.

Kotoutunut ihminen

  • hyväksytään yhdenvertaisena Suomen asukkaana,
  • kokee olevansa osa yhteiskuntaa,
  • hänellä on elämän järjestymisessä tarvittavat tiedot, taidot ja toimintakyky,
  • hänen toimeentulonsa on järjestynyt.

Kotoutumisessa tärkeää on tulijan oma toimijuus ja sen vahvistaminen sekä dialogisuus eli vuoropuhelu.

Maahan muuttaneet haluavat pääsääntöisesti päästä töihin ja ansaita elantonsa. Työllistymistä edesauttavat verkostot, kielitaidon paraneminen ja kouluttautuminen sekä työelämän vastaanottavuus ulkomailta peräisin olevalle osaamiselle. Womento-mentoroinnissa tuemme korkeakoulutettujen naisten työelämäosallisuutta. Tästä linkistä pääset Womentoon. Työelämän käytäntöjä kehitetään Tunnista kansainvälinen osaajahankkeessa, johon pääset tästä linkistä.

Väestöliitossa on tätä varten luotu muun muassa vertaisryhmien ohjaamisen malli. Tästä linkistä löytyvät ohjaajan oppaat ja kotouttavassa työssä hyödyllisiä työvälineitä.

Kotoutumisen itse kokeneita on tarpeen kuulla kotoutumiseen liittyvissä asioissa. He voivat jakaa omaa kokemustaan. Olemme tämän edistämiseksi tuottaneet muun muassa kotoutumisen kokemusasiantuntijuuden eettisen ohjeistuksen järjestöille. Ohjeistukseen pääsee tästä linkistä..