Lasten ja perheiden hyvinvointi

Äiti lukee kirjaa kahdelle pienelle lapselle.

Väestöliiton perhepoliittisen vaikuttamisen tavoitteena on turvata hyvä, yksilöiden elämää rikastuttava perhe-elämä, joka tukee vanhempien, muiden huoltajien ja erilaisten pari- ja ihmissuhteiden hyvinvointia sekä lasten tasapainoista kehitystä. Kaikki perhemuodot ovat yhtä arvokkaita.

Perhepolitiikan lähtökohtana on oltava tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Perhetaustalla ei saa olla vaikutusta lapsen hyvinvointiin. Lasten oikeuksien toteutuminen, turvataito- ja ikätasoinen seksuaalikasvatus on taattava kaikille lapsille.

Suomen on oltava lapsi- ja perheystävällinen yhteiskunta. Valtion pitää sitoutua perheen perustamista tukevaan ja lastensaannin edellytyksiä parantavaan politiikkaan sosiaaliturvan, palveluiden, koulutuksen, asuntopolitiikan sekä työelämän kehittämisessä. Suomen valtio ja kunnat voivat toimia suunnannäyttäjinä työelämän kehittämisessä luomalla nuorille aikuisille pysyviä työsuhteita. Samaa pitkäjänteisyyttä on edistettävä myös yleisesti työmarkkinoilla. Jokaisen työpaikan pitäisi olla perheystävällinen. Lue lisää Perheystävällinen työpaikka sivulta.

Perhepoliittinen vaikuttamisemme perustuu monipuolisesta ja laajasta tutkimuksesta sekä asiakaskohtaamisista saatuun tietoon. Väestöntutkimuslaitoksemme  on tuottanut tietoa esimerkiksi perheiden sosiaalisesta, psyykkisestä ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Julkaisemme vuosittain Väestöliiton perhebarometrin, joka nostaa esiin kansalaisten perheellistymiseen liittyviä toiveita ja aikomuksia sekä mielipiteitä ja kokemuksia perhepolitiikasta ja perheiden elinoloista.

Tällä hetkellä seuraamme tiiviisti lapsistrategian edistymistä. Vaikutamme siihen, että lasten oikeudet ja kaikkien perheiden tarpeet nostetaan esiin sote- ja sosiaaliturva- sekä perhevapaauudistuksissa ja lapsiperheköyhyyttä vähennetään voimakkaasti.

Toimimme myös sen puolesta, että perheen yhdistäminen helpottuisi. On tärkeää, että maahan muuttaneilla on oikeus saada perheenjäsenensä uuteen kotimaahansa. Nostamme esille myös ihmissuhdeneuvonnan ja terapian tärkeyden. Järjestöjen tuottamat palvelut täydentävät tässä julkisen puolen palveluita.