Arvot, missio ja visio

Meillä on neljä arvoa, joiden varaan kaikki toimintamme rakentuu.

Arvomme

Haluamme olla:

  • luotettava
  • helposti lähestyttävä
  • oikeudenmukainen
  • aktiivinen ja ennakkoluuloton

Luotettavuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja palveluista saatuihin palautteisiin. Olemme rehellisiä ja toimintamme on avointa. Meidän antamiimme lupauksiin voi luottaa.

Toiminnassamme korostamme asiakaslähtöisyyttä. Verkkosivuillamme esittelemme henkilökuntamme ja kerromme, kuka mitäkin tekee. Näin meihin on helpompi ottaa yhteyttä. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaiden kanssa. Palautetta kerätään kyselyillä ja huolehtimalla yhteydenoton helppoudesta. Näin palveluita ja vaikuttamistoimintaa kehitetään vastaamaan asiakkaiden ja yleisesti Suomen asukkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Meille on tärkeää, että kohtelemme kaikkia sekä työyhteisössämme että kansalaisille suuntautuvassa toiminnassamme oikeudenmukaisesti. Uskomme ihmisten yhdenvertaisuuteen ja vaikuttamistyössämme nostamme yhdenvertaisuutta ja sen esteitä vahvasti esille.

Olemme aktiivisia toimijoita ja tarkastelemme ennakkoluulottomasti omaa toimintaamme, meille tullutta palautetta ja uusia haasteita.

Missiomme

Missiomme on: ”Väestöliiton tehtävänä on vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja yhteyttä toisiinsa”.  Toteutamme tätä palveluissamme ja vaikuttamistyössämme. Avoin ja arvostava vuoropuhelu rakentaa yhteyttä ihmisten ja ihmisryhmien välillä. Tutkimustyössämme tarkastelemme ihmisten välisiä suhteita läpi elämänkaaren ja sitä, miten ihmiset itse ne kokevat.

Visiomme

Unelmamme on maailma, jossa ihmiset voivat hyvin ja jokaisella on ainakin yksi elämää rikastuttava ihmissuhde. Tutkimusten mukaan ihmissuhteet vahvistavat ihmisen hyvinvointia kaikissa elämän vaiheissa. Ihmissuhteet voivat olla monenlaisia, ne voivat olla perheen sisäisiä, kumppaneiden välisiä tai perustua ystävyyteen, naapuruuteen, työhön tai muuhun ihmiselle tärkeään ryhmään.