Toiminnan tavoitteet

Miespari lastensa kanssa keittiössä.

Sääntöjemme mukaan toimintamme tavoitteena on edistää perheiden ja väestön hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää.

Hyväksyimme uuden strategiamme kevätkokouksessamme toukokuussa 2021. Siinä määrittelemme toiminnan suuntaviivat ja painopisteet seuraaviksi vuosiksi. Strategiakausi on 2021-2025.

Strategiamme sisältää neljä ohjelmaa, joiden varaan toimintamme rakentuu. Nämä ovat Kestävän väestönkehityksen ohjelma, Seksuaalioikeudet ja kehitys -ohjelma, Turvallisen läheisyyden ohjelmaan ja Väestöliitto-yhteisön rakentamisen ohjelmaan voi tutustua toimintasuunnitelmassamme vuodelle 2023.

Toimintamme avulla pyrimme vahvistamaan perheiden ja parien sekä nuorten ihmissuhdetaitoja. Tärkeää meille on myös toimia yhdenvertaisuuden puolesta sekä kestävän väestönkehityksen saavuttamiseksi.

Tarjoamme palveluja vanhemmuuden, parisuhteiden ja lasten ja nuorten kasvun tueksi. Edistämme työssämme seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksia ja hyvää kotoutumista. Vaikutamme perheiden, nuorten ja lasten sosiaalisen hyvinvoinnin, seksuaalioikeuksien, terveyden, turvallisuuden ja tasa-arvon parantamiseksi.