Verksamhetsmål

Tvåfars familj med sina barn i köket.

Enligt våra stadgar är verksamhetens ändamål att främja välmående, hälsa, trygghet och ett lyckligt och balanserat liv för familjerna och för hela befolkningen.

Vår nuvarande strategi gäller till utgången av 2020. Arbetet på att förnya strategin pågår och målet är att den nya strategin ska kunna godkännas av vårmötet 2021. Den kommer att dra upp riktlinjerna för och definiera tyngdpunkterna i verksamheten under de kommande åren.

Genom vår verksamhet strävar vi efter att stärka familjers, pars och ungdomars relationsfärdigheter. Det är också viktigt för oss att verka för jämlikhet och för en hållbar befolkningsutveckling.

Vi erbjuder tjänster som stöd för föräldraskap, parrelationer och barns och ungdomars uppväxt. I vårt arbete främjar vi sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa samt god integration. Vi verkar för bättre social välfärd, sexuella rättigheter, hälsa, trygghet och jämlikhet för familjer, ungdomar och barn.

Verksamhetsidé

  • Vi stöder individens förmåga att identifiera sina resurser och lösa problem i sina personrelationer och vi hjälper till med livskontroll och vid kris
  • Vi tryggar en balanserad uppväxt för barn och unga
  • Vi stärker tilltron till de egna resurserna hos individer och kollektiv
  • Vid samhällelig förändring står vi för tillförlitlig information, färdigheter och hopp
  • Vi verkar nationellt och internationellt för familjers och hela befolkningens sexuella rättigheter och reproduktiva hälsa samt för att mänsklig mångfald respekteras.