Sexuellt välmående

Ett ungt par.

En sexuellt välmående person kan förverkliga sin egen sexualitet på bästa möjliga sätt för sig själv och respektera både sin egen och andras sexualitet och sexuella rättigheter.

Sexuellt välmående och sexuell hälsa är delvis varandra korsande begrepp, vilka båda idag har en bredare definition än enbart frånvaron av sjukdom eller sexuell dysfunktion. Sexuell hälsa är ett holistiskt tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välmående i relation till sexualitet. En positiv och respektfull inställning till sexualitet och sexuella relationer är en förutsättning för god sexuell hälsa.

Strukturer påverkar även sexuellt välmående

Sexuellt välmående kan ses som ett bredare begrepp än sexuell hälsa, som i högre grad även beaktar sociala och strukturella faktorer. Dessa faktorer inkluderar till exempel en inställning som underlättar identifieringen och uppbyggnaden av en positiv och egen sexuell identitet, liksom en trygg miljö för sexualitetens förverkligande. På samhällsnivå förbättras sexuellt välmående genom att främja förverkligandet av sexuella rättigheter.

På individnivå manifesterar sig sexuellt välmående som tillfredsställelse med sin egen sexualitet och kön, och som en möjlighet att förverkliga och utveckla sin sexualitet på ett sätt som stärker självkänslan.

Att mäta sexuellt välmående

Sexuellt välmående kan inte mätas enbart genom exempelvis sexuellt överförbara sjukdomar, aborter eller sexuell dysfunktion, utan det avgörande är individens egen upplevelse av sitt sexuella välmående (som till exempel inkluderar upplevelsen av att respekteras och upplevelsen av sexuellt välbehag och sexuell njutning). Tyvärr finns det ännu inget vetenskapligt validerat mått för sexuellt välmående som tar hänsyn till sexuellt välmående i sin fulla omfattning.

Väestöliittos tjänster till stöd för sexuellt välmående

Väestöliitto ry erbjuder kostnadsfria tjänster för att stödja sexuellt välmående hos ungdomar och unga vuxna.