Organisation och ekonomi

Vi har 33 medlemsorganisationer. De sammankommer två gånger i året till möten för att godkänna verksamhetsplan och budget samt bokslut. Dessa möten väljer också förbundets förtroendevalda ledning, alltså styrelse.

Verkställande direktören Eija Koivuranta arbetar under styrelsen. Hen assisteras av ledningsgruppen. Under verkställande direktören lyder Befolkningsförbundets olika funktioner: gemensamma stödfunktioner (ekonomi, administration och kommunikation), internationell utveckling, Institutet för befolkningsforskning samt servicen och informationsfunktioner som tjänster till stöd för unga, pojkar, föräldraskap, far- och morföräldraskap, småbarnspedagogik och nyanlända.