Projekt

Två par händer, ett gammalt och ungt, som planterar en planta tillsammans.

Befolkningsförbundet är en multibranschorganisation. Det betyder att vi har många målgrupper och en mångfald av olika verksamhetsformer.

I enlighet med vårt namn står vi upp för hela befolkningen. Vi följer med längs hela levnadsloppet, från småbarnsstadiet via stöd för unga till vuxenlivet och far- eller morföräldraskapet.

Vår verksamhet är uppdelad i olika slag av projekt som syftar till att stödja och främja ett gott liv för barn, unga och familjer, både i Finland och internationellt.