Vilka är vi?

Finlands befolkningsstruktur genomgår en stor förändring under 2020-talet. Sjunkande födelsetal och ökad medellivslängd har gjort oss till det land i Europa där befolkningen åldras snabbast. Denna utveckling utmanar många välfärdsstrukturer. Som stöd för beslutsfattandet behöver vi tillförlitlig forskning om den demografiska utvecklingen, åldrandet och finländsk familjebildning. Dessa teman utgör också kärnan i forskningsinstitutets arbete.

Vårt tvärvetenskapliga forskningsinstitut grundades under samma decennium som Befolkningsförbundet – vi har utgjort en del av organisationen sedan år 1946. Under det första året publicerades även Befolkningsförbundets första årsbok, idag Finnish Yearbook of Population Research. Vi utger också regelbundet andra publikationer: den årliga Familjebarometern, som utkommit i mer än 20 år, och sedan 2016 de informativa bloggtexterna ”Tietovuoto”.

Vårt grundläggande uppdrag har varit detsamma genom åren: att samla in och sammanställa färsk och tillförlitlig forskningsdata om Finlands demografiska struktur samt finländarnas sociala relationer.

Kärnverksamheten vid Institutet för befolkningsforskning finansieras av Undervisnings‑ och kulturministeriet.