Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) är en internationell undersökning som genomförs i 28 länder.

Europeiska kommissionen beslutade sig för att inleda projektet år 2004. Finland gick med år 2017 i samband med den sjunde vågen.

SHARE är den enda undersökningen som innehåller omfattande och direkt jämförbar data om äldre européers och deras familjers levnadsförhållanden. Tack vare sin tvärvetenskapliga panelstruktur kan SHARE användas för att studera samspelet mellan hälsa, ekonomi, arbete och sociala relationer över tid.

Mer information

Miika Mäki, forskare, SHARE Country Team Operator
miika.maki@vaestoliitto.fi