Dataskydd

Pojke, fotograferad bakifrån, med en skateboard i vänstra handen, går mot skaterampen.

Vi vill att tröskeln för dig att kontakta oss ska vara möjligast låg och att våra tjänster ska kännas trygga. Här berättar vi om hur vi som en av Befolkningsförbundets tjänster hanterar dina personuppgifter och det du berättar i joursamtalen.

 

Anonymitet och sekretess

Samtalen förs anonymt. Anonymiteten gäller både dig som tar kontakt och våra dejourer. Befolkningsförbundet tar inte reda på din identitet.

Våra dejourer har tystnadsplikt. Samtalen förs i förtroende mellan dig som tar kontakt och dejouren. I situationer där dejourerna har anmälningsskyldighet följer vi Finlands lag.

Vid behov kan dejouren på basen av samtalet be om råd av andra sakkunniga, för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

En annan anställd kan följa med samtalet mellan dejouren och den som tar kontakt, till exempel i samband med att nya dejourer introduceras till arbetet. Tystnadsplikten berör också dessa personer.

Personer utanför tjänsten kan inte höra eller se samtalen.

Dejourernas anmälningsskyldighet

Befolkningsförbundets Pojkarnas telefon-tjänst omfattas av den lagstadgade anmälningsskyldigheten.

Om det på basen av samtalet uppstår anledning till oro över din eller någon annan minderårigs liv eller hälsa, utsatthet för brott, sexualbrott eller en nödsituation måste våra anställda enligt barnskyddslagen alltid kontakta nödcentralen, barnskyddet eller polisen. I en sådan situation strävar vi efter öppenhet och samarbete med den som tar kontakt.

Dejouren kan be den som tar kontakt ange sina personuppgifter, för att hjälpa hen att i en svår situation få hjälp av nödcentralen, barnskyddet eller polisen. Befolkningsförbundet sparar inte dina personuppgifter, utan förmedlar dem i så fall vidare till den ifrågavarande myndigheten.

Skydd av integritet och insamling av uppgifter

Befolkningsförbundet svarar för den kontakttagandes och dejourens integritets- och dataskydd.

Samtalen statistikförs enligt tema för att rapportera och informera om samt för att utveckla verksamheten. Om den kontakttagandes kön och ålder framgår av samtalet, statistikförs även de. Uppgifterna kan även användas för utbildning och forskning. Enskilda personer som tar kontakt eller som omnämns i samtalen kan inte bli igenkända på basen av uppgifterna. Den insamlade informationen används inte för kommersiella ändamål.

När du ringer till telefonjouren kan den dejourerande inte se ditt telefonnummer. Vi bandar inte heller in det du säger.

Av tekniska skäl går det inte att ringa telefonjouren från ett dolt nummer. Oavsett detta är ditt telefonnummer aldrig synligt för våra dejourer eller i vårt telefonsystem. Vi bandar inte in det du säger. Däremot bandar vi in dejourens tal, för att trygga både ditt och hans rättsskydd.

På chatten syns IP-adressen för dejouren du samtalar med, men på basen av den kan vi inte se din address eller övriga uppgifter om dig. IP-adressen sparas på serviceleverantören Ninchats server som metrisk data. Myndigheterna har rätt att spåra IP-adressens läge om det är nödvändigt för att följa upp barnskyddsanmälningar, brottsanmälningar eller nödcentralslarm. Det går inte att använda Pojkarnas telefons chatt från en utländsk IP-adress.

Dina svar på de korta frågorna före chatten (ålder, humör) och efter chatten (humör, vad du tyckte om chattsamtalet) syns för dejouren. De hjälper oss att svara sig så bra vi kan och att få respons om hurvida du hade nytta av att chatta med oss.

Chat-samtalets texter raderas automatiskt ur systemet 60 dagar efter samtalet. Övrig information som registrerats om att samtalet ägt rum försvinner från Ninchats server efter ett år.

Om du vill ha mer information om Befolkningsförbundets dataskydd kan du ta kontakt med Befolkningsförbundets kontaktperson för dataskyddsfrågor, jurist Arto Nikkarinen: arto.nikkarinen[at]vaestoliitto.fi.

Kontakter via sociala media

Tänk på att kommentarer som publicerats på Pojkarnas telefons kanaler i sociala media är offentliga och kan kopplas till ditt användarnamn på ifrågavarande kanal. Precis som på sociala media över lag, tänk efter vad du berättar om dig själv eller om andra. Pojkarnas telefon har rätt att moderera och vid behov radera inlägg på våra kanaler.