Verksamhet

En ung familj med en baby.

Vår verksamhet bygger på tjänster, forskning och samhällspolitisk påverkan.

Vi följer noggrant med samhällsdebatten och vilka behov av stöd och hjälp som framträder ur forskning bland medborgarna. Vi utvecklar ständigt våra funktioner för att kunna svara mot dessa nya, framväxande utmaningar.

Tjänster

Våra tjänster och vårt till medborgarna riktade informationsinnehåll finns tillgänglig vid nätsidan Hyväkysymys.fi Dit ingår information samt avigiftsfria tjänster.  Vi har själva producerat nätsidorna  och de upprätthålls av oss. På nätsidorna medverkar drygt 40 finländska medborgarorganisationer.

På sajten finns information för unga, vuxna, seniorer, par och familjer. Ämnesområdena är

  • vardagen
  • välmående och hälsa
  • mänskliga relationer
  • kriser
  • mångkulturalism
  • ungdomars liv
  • parrelationen
  • rusmedel och beroende
  • sexualitet
  • och föräldraskap.

Tjänsten innehåller informativa artiklar, arbetsuppgifter och tester, olika konversationsgrupper och chattar, föreläsningar, kurser, poddar och videor. Stöd och hjälp kan sökas på sajten med hjälp av målgrupp, ämnesområde och serviceform eller genom att utnyttja sökfunktionen.

Forskning

Vår organisation är unik i sitt slag genom att den själv bedriver akademisk forskning, i regi av Institutet för befolkningsforskning som grundades redan 1946. Det viktigaste forskningsområdet är den finländska befolkningens struktur och välfärd. Vi forskar också i nativitet, parrelationer, familjers välfärd samt i åldrandet och relationerna mellan generationerna i familjen. I EU:s forskningsinfrastruktur ingår SHARE Suomi-forskningen och Generations and Gender Survey-forskningen i Finland, vilka koordineras av oss.

Påverkan

Bärande teman för vårt samhällspolitiska påverkansarbete är familje- och befolkningspolitik samt sexuella rättigheter. Vi står upp för familjer, par och ungdomar såväl i Finland som globalt. Allt vårt påverkansarbete syftar till att främja FN:s mål för hållbar utveckling.

Vårt påverkansarbete har som mål att främja mänskliga rättigheter samt välfärd, hälsa och jämlikhet för barn, unga och familjer. Vi påverkar lagstiftning, beslut och allmän opinion. Vi agerar ensamma och i samarbete med olika nätverk i vår strävan att inverka på människors liv och verka för ökat välmående.