Påverkan

Samhällspolitisk påverkning utgör kärnan i befolkningsförbundet Väestöliittos verksamhet. Vi vill arbeta för ett samhälle där alla har det bra. Vi arbetar för respekt för och främjande av mänskliga rättigheter, jämlikhet och mångfald.

Vi påverkar samhällspolitiken i Finland

Innehållet i vårt påverkningsarbete härrör från aktuella frågor, lagstiftningsarbete och medborgardebatt. Resultaten och informationen som härrör från forskning och tjänster skapar även de innehåll för vår påverkning och hjälper oss att förutse framtida utmaningar inom påverkning. Vi utreder i vår forskning människors förväntningar och beteenden och möter via våra tjänster människor som ger oss information om deras behov av stöd och hjälp.

Vi bidrar till välmående och jämlikhet

Befolkningsförbundet främjar mänskliga rättigheter och jämlikhet. Familje- och befolkningspolitik samt sexuella rättigheter skapar grunden för vår påverkningsverksamhet. Vi fokuserar vår verksamhet på familjer, par, ungdomar och barn både i Finland och globalt. All vår påverkningsverksamhet syftar till att främja FN: s hållbara utvecklingsmål.

Syftet med påverkningsverksamheten är att stärka barns, ungdomars och familjers välmåga, hälsa och jämlikhet. Alla ska ges möjligheten att uppfylla sina egna önskningar var gäller barn, oavsett om de vill ha barn eller inte. Att främja sexuella rättigheter och hälsa och en balanserad demografisk utveckling ökar välmåendet. En familjevänlig arbetskultur, stöd för relationer och goda integrationsåtgärder för invandrare skapar tro på framtiden och utgör kärnan i folkhälsan.

Befolkningsförbundets befolkningspolitik skapar tillsammans med våra andra planer ramen för dagens påverkningsverksamhet. De viktigaste områdena är:

  1. en hållbar demografisk utveckling
  2. barns och familjers välmåga och jämställdhet
  3. ungdomars välmåga och jämställdhet
  4. stärkandet av sexuella rättigheter

Vi påverkar beslutsfattandet

Vi påverkar det politiska beslutsfattandet ensamt och tillsammans med våra medlemsorganisationer, barn- och familjeorganisationer, integrations- samt sexuella och mänskliga rättighetsnätverk.

Vi tillhandahåller expertis baserad på forskning och kundarbete till tjänstemän och politiker. Dessutom har vi skapat ett omfattande nätverk tillsammans med andra aktörer i civilsamhället och arbetar tillsammans med det vi anser vara viktigt.