LoveAge

I projektet LoveAge forskar vi i den åldrande befolkningens familje- och parrelationer i Finland och Europa.

Syftet med projektet är att studera människors äktenskap och samboförhållanden i olika stadier av livet, samt analysera hur dessa förhållanden påverkar sociala relationer och välmående.

LoveAge använder sig av longitudinell data från SHARE-studien och Generationskedjan (åren 2008, 2012 och 2018).

LoveAge finansieras av Finlands Akademi. Själva datamaterialet har finansierats av Konestiftelsen (Generationskedjan 2018–2019), SHARE-ERIC och Europeiska kommissionen.