Sexuella rättigheterna i våra partnerländer

three girls laughing together

De sexuella rättigheterna har varit kärnan i vårt utvecklingssamarbete allt sedan 1985. Förverkligandet av de sexuella rättigheterna höjer välbefinnandet och ger människor möjlighet att bestämma över sina egna liv. Det finns dock stora utmaningar för att förverkliga de sexuella rättigheterna, särskilt i utvecklingsländer. Rätten till egen sexualitet, upplysning, preventivmedel eller kroppslig integritet ges till långtifrån alla.

De största utmaningarna i förverkligandet av sexuella rättigheter har de människor som på ett eller annat sätt är de mest osynliga i samhällen. Det är därför vi fokuserar vårt utvecklingssamarbete på att komma i kontakt med de mest utsatta människorna och arbeta för att göra allas röst hörd. Vi arbetar för att se till att de sexuella rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, och för flickor och kvinnor, förverkligas. 

Kompetenta och aktiva icke-statliga organisationer har också en viktig roll då det gäller att stärka det pluralistiska, demokratiska och könssensitiva samhället i våra partnerländer. Därför är en förstärkning av våra partnerorganisationers expertis alltid en del av samarbetet. På det här sättet får vi att en varaktig förändring i våra partnerländer till stånd.