Du är inte ensam -projekt

Urheiluseuran nuoret seisovat ringissä alaspäin kameraan katsoen ja huutaen iloisesti. Sininen taivas taustalla.

Du är inte ensam (Et ole yksin) är ett gemensamt projekt mellan Befolkningsförbundet och finländsk idrott, vars syfte är att förebygga och minska mobbning och upplevelser av sexuella trakasserier och alla typer av våld inom idrott.

Vi hjälper dem som har trakasserats, misshandlats eller mobbats och deras nära och kära.

Du är inte ensam är Finlands första supporttjänst där idrottare som utsatts för sexuella övergrepp och trakasserier, olämpligt beteende eller mobbning kan kontakta och få hjälp. Förutom att projektet ger stöd och hjälp, kommer projektet att stärka barnens och ungdomarnas autonomi. Den ökar kunskapen hos föräldrar och tränare om förebyggande av våld och trakasserier som upplevs av ungdomar.

Vi erbjuder också utbildning för företrädare för idrottsförbund om förebyggande och ingripande av olämpligt beteende, och vi producerar online-kurser och lättanvänt material för idrottsklubbar.