Åldrande och generationer

Institutet för befolkningsforskning har länge studerat åldrande och samspelet mellan generationer inom familjen. Under de senaste åren har vi koordinerat två större undersökningar om äldre finländares liv: Survey of Health, Ageing and Retirement (SHARE) och Generationskedjan.

Projektet LoveAge (2018–2022) använder detta material för att analysera över 50-åriga finländares familje- och parrelationer.