Programmet Familjevänlig arbetsplats

Barnet promenerar hand i hand med sin pappa.

Befolkningsförbundet rf. i Finland, Väestöliitto, beviljar Certifikatet Familjevänlig arbetsplats® till de arbetsplatser som uppfyller kriterierna för familjevänlighet. Certifikatet är en indikation på att arbetsplatsen tar socialt ansvar och engagerar sig för att genomföra familjevänlighet.

Olika livssituationer och relaterade behov måste tas hänsyn till i arbetsplatsens rutiner och attityder. För att implementera familjevänlighet måste man ha en bra personalpolicy och efterlevnad av gemensamma spelregler. Man har kommit överens om gemensamma spelregler och möjligheter till flexibilitet på arbetsplatsen. Man informerar aktivt om dessa. Spelregler och instruktioner uppdateras och utvecklas.

Programmet Familjevänlig arbetsplats passar för olika branscher och organisationer. Organisationerna som deltar i programmet kan vara av olika storlekar. Alla arbetsplatser som vill vara familjevänliga och stödja människors jämställdhet, mångfald och likabehandling kan ha nytta av programmet.

Familjevänlighet är inte något som är begränsat till barnfamiljer, utan familjebegreppet är brett: familjevänlighet omfattar olika skeden i livet. Programmet för en familjevänlig arbetsplats är utformat för att passa både den privata, offentliga och ideella sektorn. Programmet fortskrider i etapper. Deltagandet i programmet är avgiftsbelagt.

Programmet för en familjevänlig arbetsplats gynnar alla anställda i organisationen. Programmet är en investering i företagets viktigaste kapital – den egna personalen. För personalen erbjuder programmet möjligheter till mer familjevänligt och flexibelt arbete. Ökat välbefinnande på jobbet minskar sjukfrånvaron och förbättrar arbetseffektiviteten och produktiviteten.

För företaget erbjuder programmet också ett meningsfullt sätt att bygga upp en attraktivare arbetsgivarbild. Programmet stödjer en målinriktad utveckling inom organisationen. Utvecklingsfasen varar vanligtvis från ett till tre år.

Befolkningsförbundet har som mål att öka den familjevänliga arbetskulturen i Finland. Forskning visar att familjevänligheten ökar också arbetsmotivationen och arbetsglädjen. Arbetsplatsens familjevänlighet stödjer både individers och familjers välmående.

Vi berätter gärna mer om programmet. Separat från programmet erbjuder Befolkningsförbundet även coachinggrupper och en utvecklingstjänst.

Kontaktuppgifter:

Anna Kokko, programchef
050 342 0572, anna.kokko@vaestoliitto.fi

Läs mera:
Principer för en familjevänlig arbetsplats (pdf)
Minneslista för chefer (pdf)
Tasa-arvo tahdon asiana – Perhe- ja isäystävällistä työkulttuuria rakentamassa (Raportti, Kokko 2021, saavutettava pdf). (Rapport på finska)
Perheystävällinen työpaikka -ohjelma on Vuoden vaikuttavin ARVO-teko 2018 (Nyhetstext på finska)

Märke: Familjevänligt företag. Ett program som arrangeras av Befolkningsförbundet.