Anna Kokko,  Hallinto, Työ, perhe ja tasa-arvo

Anna Kokko

Ohjelmapäällikkö, Erityisasiantuntija (perhe, työ ja tasa-arvo)

Anna Kokko on Väestöliitossa Perheystävällinen työpaikka -ohjelman ohjelmapäällikkö. Hän on työskennellyt 15 vuotta työn ja perheen yhteensovittamisen ja tasa-arvokysymysten erityisasiantuntijana ja hankkeiden vetäjänä. Anna on myös työskennellyt Väestöliiton kehityspäällikkönä ja johtoryhmässä. Hän on ollut mukana toteuttamassa lukuisia kehitysprojekteja eri alojen organisaatioiden ja yritysten kanssa perheystävällisyyden ja tasa-arvon vahvistamiseksi.

Anna on tehnyt valtakunnallista vaikuttamis- ja sidosryhmäyhteistyötä, muun muassa hallitusohjelmien taustatyössä, hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa, tasa-arvoselonteossa ja vanhempainvapaatyöryhmässä. Hän on tehnyt vuosien aikana runsaasti mediayhteistyötä perhe-, työ- ja tasa-arvokysymyksistä. Hän on kirjoittanut aiheesta tieteellisiä ja muita artikkeleja ja blogeja sekä ollut mukana tuottamassa podcasteja ja videoita. Anna on alusta asti ollut kehittämässä ja toteuttamassa Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaa ja johtanut Tasa-arvo ja isät -hankkeen (2019-2021).

Anna on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on suorittanut Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon (2021), Hyväksytty toiminnankehittäjä -koulutuksen, sosiaalipedagogisen perhetyön erikoistumisopinnot, sekä koulutukset työturvallisuudesta ja työsuojelusta.