Toimiva vuorovaikutus

Riittävän toimiva vuorovaikutus parisuhteessa

Hyvinvoivia parisuhteita yhdistää arvostava tapa kommunikoida toisilleen. Tällä tarkoitetaan sanallisten kiintymyksen ilmaisujen lisäksi erilaisia läheisyyttä lisääviä rutiineja arjen hetkissä. Riittävän hyvin toimivassa parisuhteessa vältetään olemasta pitkiä aikoja riidoissa. Miten voi osoittaa arvostusta ja huomioida toisen mielipiteen silloinkin, kun ollaan eri mieltä? Näin luodaan myönteistä ilmapiiriä ja hyvinvointia parisuhteeseen.

Voit lukea tai kuunnella lisää parisuhteesta ja sen vuorovaikutuksesta tästä

Podcasteja:

https://www.hyvakysymys.fi/podcast/mina-ja-me-parisuhteessa-podcast-jakso-4-vuorovaikutus/

Kursseja:

https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/tunnekeskeinen-parisuhdekurssi/

Artikkeleja:

https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/parisuhteen-lahtokohtia-vinkkeja-hyvinvoivaan-parisuhteeseen/

https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/kuinka-opin-riitelemaan-rakentavasti/

Vuorovaikutus on kielteistä silloin, kun se sisältää esimerkiksi kumppanin vähättelyä, kritisointia ja puolustuskannan ottamista. Myös kielteinen kehonkieli, kuten selän tai pään poiskääntäminen toiselle, on myös parisuhteen hyvinvointia tuhoavaa viestintää. On hyvä muistaa, että terveissäkin ihmissuhteissa ihmiset sortuvat kielteiseen vuorovaikutukseen ajoittain. Riittävän toimivassa vuorovaikutuksessa oleellisinta onkin, miten yhteys saadaan luotua uudelleen riidan tai erimielisyyksien jälkeen. Parisuhteen osapuolten on hyvä pyrkiä kohtelemaan toista arvostavasti silloinkin, kun tunteet ovat pinnassa ja käsitellään vaikeita asioita.

Yhteyden puute aiheuttaa tyytymättömyyttä suhteeseen

Haasteita syntyy, kun parit pyrkivät käsittelemään epävarmuuden ja tyytymättömyyden tunteita epäkypsillä ja tehottomilla tavoilla, kuten kumppanin kritisoimisella ja vetäytymisellä mykkäkouluun. Kielteisen vuorovaikutuksen takana on usein yhteyden puute, johon reagoidaan opitulla tavalla.

Stressaantuneena puolisot ajautuvat helpommin kielteisen vuorovaikutuksen kehälle. Kielteisen ilmapiirin vallitessa parit eivät saa sanotuksi sitä, mitä todella tarkoittavat, vaan suistuvat epärakentaviin ja luottamusta rikkovaan vuorovaikutukseen. Usein parit myös luulevat, että kumppani kestää niitä huomautuksia, joita muut eivät kehtaa antaa. Arvostelu puolisolta voi kuitenkin uhata ihmisen perusturvallisuuden tunnetta enemmän kuin muilta saadut huomautukset.

Lue lisää kiintymystyyleistä sekä niiden roolista parisuhteen haastavissa vuorovaikutustilanteissa.

Kiintymystyylit parisuhteessa | Hyväkysymys.fi (hyvakysymys.fi)

Vuorovaikutustaitoja voi harjoitella läpi elämän

Pareille on hyödyllistä oppia yhdessä havaitsemaan, milloin vuorovaikutus muuttuu itseään ruokkivaksi kielteiseksi kehäksi. Tieto yleisimmistä kielteisistä vuorovaikutuksen kehistä auttaa tunnistamaan omia toimintamalleja sekä löytämään uusia tapoja toimia ristiriitatilanteissa.

Voit tutustua lisää parisuhteen kielteisiin kehiin Tunnekeskeinen parisuhdekurssi | Hyväkysymys.fi (hyvakysymys.fi) jaksosta kaksi.

Rohkaisemalla pareja pehmeämpien tunteiden ilmaisuun ja kohtelemaan kumppania arvostavasti myös riitatilanteissa, voidaan auttaa pareja lisäämään ymmärrystä vaikeissakin vuorovaikutustilanteissa.

Erilaisilla keinoilla voidaan ohjata viestintää myönteisempään suuntaan. Kommunikoinnissa on hyvä käyttää minä-muotoa. Minä-muoto ohjaa viestin lähettävää osapuolta erottamaan omat tunteensa kumppanin tunteista. Tarkka itseilmaisu arjessa auttaa paria ymmärryksen parantamisessa.

Turvallisuuden tunne on tärkeää parin välisessä kommunikaatiossa. Se, että kokee turvalliseksi ilmaista itseään ja tarpeitaan sekä luottaa tulevansa kuulluksi, tukee parin välistä kommunikointia.