Työelämä

Pitktukkainen nainen katselee läppäriä pöydän ääressä, toisessa kädessä kahvikuppi. Istu keittiössä.

Maahan muuttaneet työllistyvät, mutta se kestää.

Työllistyminen edistää kotoutumista. Ilman työtä maahan muuttanut on altis köyhyydelle, sosiaaliset verkostot voivat jäädä ohuiksi ja kielitaitoa on vaikeaa saavuttaa. Myös psyykkinen hyvinvointi heikkenee. Useimmat muuttajat (80 %) ovat työikäisiä.

Muuttajien työllistyminen on sekä muuttajan että yhteiskunnan etu. Kaikki voittavat, kun ihmisten kyvyt ja taidot saavat käyttöä. Monimuotoinen työyhteisö edistää tutkitusti yritysten innovatiivisuutta ja tuottavuutta.

Maahan muuttaneet työllistyvät hitaasti

Maahanmuuttajanaisten työllisyysaste on sekä suomalaisten naisten että maahanmuuttajamiesten työllisyysastetta alhaisempi. Ulkomailta muuttaneiden työttömyys on noin 2,5-kertaista verrattuna valtaväestöön. Naisten työllisyysaste on huomattavasti alhaisempi kuin samojen kansallisuusryhmien miehillä. Naiset muuttavat usein lastensaanti-iässä, jolloin integroituminen työmarkkinoille viivästyy. Ulkomaalaistaustaisista naisista lähes yhtä moni on korkeakoulutettuja kuin suomalaistaustaisistakin (katso UTH-tutkimus).

Työttömyyden taustalla on kielitaidon ja osaamisen puutteita tai kohtaamattomuutta työelämän kysynnän kanssa, verkostojen puutetta ja ennakkoluuloja sekä syrjintää rekrytoinneissa. Ulkomaalaistaustaiset myös työskentelevät usein koulutustaan vastaamattomilla aloilla. Näihin kaikkiin työllistymisen hidasteisiin ja esteisiin voidaan vaikuttaa tietoisilla toimilla.

“Maahan muuttaneiden naisten haasteena on Suomen vahvasti sukupuolittuneet työmarkkinat. Tyypillisillä miesvaltaisilla aloilla (esimerkiksi rakennusala ja kuljetusala) riittää vähäisempi Suomen kielen taito, mutta naisvaltaisilla aloilla (esimerkiksi hoivatyö, koulutus) tarvitaan erittäin hyvää kielitaitoa.”

Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019, linkki lähteeseen tässä.

Väestöliitossa on meneillään STEA- ja ESR-rahoitteiset toiminnat ja hankkeet maahanmuuttajien työelämäosallisuuden vahvistamiseksi.

Mentorointitoimintaa aloittaville

Edistämme maahan muuttaneiden työllistymistä muun muassa mentoroinnilla ja tuemme tahoja, jotka harkitsevat työuramentoroinnin aloittamista maahan muuttaneille.