Tunnista kansainvälinen osaaja (ESR)

Recognizing international talent (ESR)

LUOTTAMUSTA ULKOMAILTA SAATUUN OSAAMISEEN

Suomi tarvitsee nykyistä enemmän osaajia työmarkkinoille ja Suomessa jo asuvat osaajat tarvitsevat enemmän mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille. Maahanmuutto nähdäänkin osana kestävää väestökehitystä ja globaalia kilpailukyvyn parantamista. kansainväliset osaajat muuttavat usein perheensä kanssa, jolloin yhteiskunnan ja etenkin työmarkkinoiden vastaanottavuus ratkaisee sen, kuinka puolison ja lasten on mahdollista sijoittua yhteiskunnassa. Avoin, vuorovaikutteinen, moninainen yhteiskunta lisää hyvinvointia ja luo houkuttelevuutta muuttaa Suomeen.

Tähän haasteeseen tarttuu Tunnista kansainvälinen osaaja- hanke (2020-2022), jossa kehitetään uusia menetelmiä, jotka edesauttavat tunnistamaan ja luottamaan koulutettujen maahanmuuttajien ulkomailta tuotuun koulutukseen ja osaamiseen. Toiminnassa tuetaan yhteistyöhön tulevia yrityksiä kohtaamaan kansainvälisiä osaajia ja lisätään luottamusta heillä olemassa olevaan ammattitaitoon. Toiminnassa keskitytään työnantajan ja työnhakijan tuettuun kohtaamiseen, innostetaan kansainvälisten osaajien mukanaan tuomasta osaamisesta ja potentiaalista ja samalla tarkastellaan mahdollisia ulkomaalaistaustaisia tahattomasti syrjiviä rekrytointikäytäntöjä.

Haku auki!

Etsimme mukaan organisaatioiden edustajia osallisiksi vaikuttajaryhmään kehittämään menetelmiä ja vaikuttamaan kansainvälisten osaajien potentiaalin tunnistamiseen ja luottamiseen. Jos moninaisuus ja inkluusio on lähellä organisaation arvoja ja tunnistatte luottamuksen kasvattamisen kansainväliseen osaamiseen tärkeäksi niin organisaation kuin koko yhteiskunnan kannalta, voi mukaan hakea ilmoittautumalla: inka.saarela@vaestoliitto.fi. Vaikuttajaryhmä kokoontuu noin kerran kuussa 4-5 kertaa ja sitä ylläpitävät ja organisoivat Väestöliiton asiantuntijat.

Syksyn vaikuttajaryhmä 2020 – toimikausi 16.9.2020 – 9.12.2020
Kevään vaikuttajaryhmä 2021 – toimikausi 26.1.2021 – 11.5.2021
Syksyn vaikuttajaryhmä 2021 – ilmoittaudu
Kevään vaikuttajaryhmä 2022 – ilmoittaudu

Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella.

Lisätietoja
Gunta Ahlfors, gunta.ahlfors@vaestoliitto.fi, puh. 040 653 0057
Inka Saarela inka.saarela@vaestoliitto.fi 040 662 8591