Tunnista kansainvälinen osaaja (ESR)

Recognizing international talent (ESR)

*** Hanke on päättynyt 31.12.2022 ***

LUOTTAMUSTA ULKOMAILTA SAATUUN OSAAMISEEN

Suomi tarvitsee nykyistä enemmän osaajia työmarkkinoille ja Suomessa jo asuvat osaajat tarvitsevat enemmän mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille. Maahanmuutto nähdäänkin osana kestävää väestökehitystä ja globaalia kilpailukyvyn parantamista. kansainväliset osaajat muuttavat usein perheensä kanssa, jolloin yhteiskunnan ja etenkin työmarkkinoiden vastaanottavuus ratkaisee sen, kuinka puolison ja lasten on mahdollista sijoittua yhteiskunnassa. Avoin, vuorovaikutteinen, moninainen yhteiskunta lisää hyvinvointia ja luo houkuttelevuutta muuttaa Suomeen.

Tähän haasteeseen tarttuu Tunnista kansainvälinen osaaja- hanke (2020-2022), jossa kehitetään uusia menetelmiä, jotka edesauttavat tunnistamaan ja luottamaan koulutettujen maahanmuuttajien ulkomailta tuotuun koulutukseen ja osaamiseen. Toiminnassa tuetaan yhteistyöhön tulevia yrityksiä kohtaamaan kansainvälisiä osaajia ja lisätään luottamusta heillä olemassa olevaan ammattitaitoon. Toiminnassa keskitytään työnantajan ja työnhakijan tuettuun kohtaamiseen, innostetaan kansainvälisten osaajien mukanaan tuomasta osaamisesta ja potentiaalista ja samalla tarkastellaan mahdollisia ulkomaalaistaustaisia tahattomasti syrjiviä rekrytointikäytäntöjä.

KIELITIETOINEN REKRYTOINTI JA TYÖYHTEISÖ – työkaluja työnantajalle kielitietoiseen ja inklusiiviseen työyhteisöön

YMMÄRRÄ TYÖNANTAJAA – PARANNA MAHDOLLISUUKSIA TYÖNHAUSSA! Opas Suomessa asuville kansainvälisille osaajille.

Parempi työelämä -blogi

Recognizing International Talent information in English can be found here.

Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella.

Lisätietoja
Gunta Ahlfors, gunta.ahlfors@vaestoliitto.fi, puh. 040 653 0057