Syntyvyys ja lapsiperheiden toimeentulo – esityksemme hallitusneuvotteluissa

Toimitusjohtaja Eija Koivuranta. Kuvaaja Meeri Utti.

Toimitusjohtaja Eija Koivuranta oli kutsuttuna asiantuntijana hallitusneuvotteluissa Säätytalolla 1.6. Hän avasi Väestöliiton tavoitteita, näkemyksiä ja tutkimustuloksia niin syntyvyydestä kuin lapsiperheiden toimeentulostakin.

Hän esitteli alkuun viisi suositusta, jolla pääsemme kestävään väestöpolitiikkaan. Nämä ovat:

1. Otetaan väestöpolitiikka haltuun

 • Suomi tarvitsee inhimillisten voimavarojen vahvistamista alenevan syntyvyyden, tavoitellun maahanmuuton ja eriytyvän aluekehityksen vuosikymmenille

2. Investoidaan nuorten mielen hyvinvointiin

 • Mielenterveyden palvelupolut nopeiksi ja yhdenvertaisiksi
 • Digitaalinen hyvinvointi uudeksi hyvinvoinnin edistämisen osa-alueeksi

3. Tuetaan ihmisten lapsitoiveita

 • Sitoudutaan toivotun lapsiluvun politiikkaan

4. Vahvistetaan perheiden pärjäämistä

 • Työ, sosiaaliturva, palvelut, järjestöjen antama apu ja tuki sekä läheisilta saatu hoiva tukevat perheiden turvaverkkoja

5. Tuetaan maahanmuuttoa ja kotoutumista inhimillisistä lähtökohdista

 • Perheenyhdistämisen helpottaminen; lasten ja nuorten osallisuus ja tukeminen

Kun syntyvyyteen halutaan vaikuttaa ja lapsiperheitä tukea, tarkoittaa se että yhteiskuntamme on lapsi- ja perheystävällinen. Tämä tarkoittaa käytännössä mm.:

 • Syntyvyyteen voidaan vaikuttaa toivotun lapsiluvun politiikalla
 • Tarvitaan monia erilaisia toimenpiteitä:
  • Tietoa, tukea ja tilaa lapsitoiveille eri politiikkasektoreilla ja alueilla kuten koulutuksessa, työelämässä, järjestöjen avussa ja tuessa
 • Sosiaaliturvalla on merkitystä syntyvyydelle
  • Turvan muokkaamien ei ole ainoa eikä yksin riittävä keino; Suomessa on jo hyvät etuudet
 • Arvopohja, viesti ja ilmapiiri vaikuttavat tutkitusti syntyvyyteen
  • Erittäin tärkeää on pitää perheet ja lapset näkyvinä
  • Sosiaaliturvan uudistussuunta tulee linjata lapsi- ja perhemyönteiseksi ja toteuttaa heti täsmäkorjauksia, joita tähän esitykseen sisältyy
  • Radikaaleja uusia vaihtoehtoja voitaisiin selvittää: syntyneen lapsen huomiointi tulevassa eläkkeessä, huoltovastuun merkittävä vaikutus verotukseen

Tutustu hallitusneuvotteluihin toimittamaamme aineistoon kokonaisuutena Syntyvyys ja lapsiperheiden toimeentulo