Syntyvyys ja lastensaanti

Iloisen näköinen naispari istuu sohvalla ja he koskettavat yhdessä toisen naisen raskausvatsaa.

Yksi Väestöntutkimuslaitoksen keskeisistä tutkimusaiheista on syntyvyyden kehitys Suomessa.

Selvitämme myöhentyneen vanhemmuuden syitä ja seurauksia mm. Perhebarometri-kyselyaineistojen pohjalta, joita olemme keränneet jo vuodesta 1997.

Tutustu Perhebarometri-julkaisuihin verkkosivuillamme

Koordinoimme Suomessa kansallista syntyvyyden tutkimusverkostoa, Syntyä, joka aloitti toimintansa vuonna 2020. Olemme mukana monitieteisessä Network Dynamics of Ethnic Integration (Nordint) -hankkeessa.


Katso tallenne Lastensaannin tulevaisuus? -keskustelutilaisuudesta 28.4.21