Kestävä väestönkehitys

Joukko ihmisiä seisoo vasten auringonlaskua ja pitää toisiaan kädestä.

Kannatamme väestöpolitiikkaa, joka tavoittelee kansakunnan hyvinvointia, ekologista kestävyyttä ja globaalia vastuullisuutta.

Suomessa on käynnissä väestöllinen murros. Syntyvyys on laskenut viimeiset kymmenen vuotta ja pudonnut eurooppalaisittainkin alhaiselle tasolle. Samaan aikaan elinajanodote on kasvanut tasaisesti. Talouden rakenteet eivät ole täysin sopeutuneet tähän nuorten ikäluokkien pienemisestä ja vanhusten määrän kasvusta johtuvaan väestön ikääntymiseen. Muuttoliike on myös myllerryksessä: kansainvälinen muuttoliike ja sen vaikutukset Suomelle ovat ja tulevat olemaan isoja. Suomen sisäinen muuttoliike suuntautuu puolestaan isoihin kaupunkeihin.

Moderni ja demokraattinen väestöpolitiikka nojautuu osallistavaan päätöksentekoon, ihmisoikeuksiin ja tieteelliseen näyttöön. Maassa elävien määrän, iän ja sukupuolen lisäksi vaikuttavat kansalaisten koulutus, taidot, terveydentila, toimijuus ja ihmisten keskinäiset suhteet.

Väestöpolitiikka on keskustelua, päätöksentekoa ja toimenpiteitä niistä arvoista, tavoitteista ja keinoista, jotka liittyvät väestön määrään ja rakenteeseen. Meidän väestöpolitiikkamme lähtökohta on ihmisoikeuksissa, ja korostamme erityisesti seksuaalioikeuksia sekä läheisten ihmissuhteiden tärkeyttä.

Kestävän väestönkehityksen Suomi – Väestöliiton väestöpoliittinen raportti 2020