Havaintomateriaalia

Erilaiset välineet, kuvat ja muu havaintomateriaali tukee sanallista viestintää ja voi usein auttaa asiakasta hahmottamaan peremmin, mistä on puhe.

Havainnollistaminen ja konkretisointi toimivat tukena maahan muuttaneen ohjaamisessa. Voit havainnollistaa seksuaalioikeuksiin sisältyviä teemoja esimerkiksi käyttämällä kuvia, videoita, erilaisia esineitä tai pelejä, kertomalla esimerkkitarinoita tai vaikka hyödyntämällä teatteria ja draamaa.

Sivusto seksuaalikasvatuksen havainnollistamiseen. Sivustolta on tilattavissa monenlaista, helposti hyödynnettävää, havainnollistaavaa materiaalia esim. kuvakortteja, sanakortteja sekä laaja seksuaalterveyden työkalupakki. Osa materiaaleista on maksullisia. Linkki ulkopuoliselle sivulle HIVPOINT-seksuaalikasvatus

Seksuaalisuusteemainen kuvapankki. Kuvapankissa runsaasti erilaisia ihmiskehoja ja monimuotoista seksuaalioikeuksiin ja seksuaaliterveyteen liittyvää kuvastoa. Kuvapankin käyttöoikeus on maksullinen. Linkki ulkopuoliselle sivustolle SELKOSEKS

Tarinakortteja, joita voi käyttää seksuaalioikeusteemoihin liittyvissä tapaamisessa maahan muuttaneiden kanssa. Linkki ulkopuoliselle sivustolle TIETOISEKSI

Laaja sivusto monipuolista materiaalia omien rajojen tunnistamiseen, tehtäviä, pelejä, videoita Oulun kaupungin Turvallisex-hankkeen koontisivuilla.

African care ry – Silpominen puheeksi -kortti.

Lomake seksuaalitemaattisten aiheiden puheeksiottoon. Tuottajana Päihdelinkki – linkki ulkopuoliselle sivustolle SEKSUAALISUUDEN PUHEEKSIOTTO- lomake

Seksuaalisuuden puheeksiotto taiteen keinoin. Vigor-hankeen tuottama kurssi toteutettavaksi maahan muuttaneiden ryhmissä. Linkki ulkopuoliselle sivustolle TAITEESTA ELINVOIMAA – opas

Seksuaalisuudesta selkokielellä opas- linkki ulkopuoliselle sivustolle SETEKE

Lasten kehotunnekasvatuksessa hyödynnettäväksi Puheeksi ottamisen opas ja Puheeksi ottamisen kortit. Puheeksi ottamisen kortteja voi käyttää keskusteluissa vanhempien kanssa. Korteista löytyy monia tärkeitä aiheita keskusteltavaksi varhaiskasvatuksessa tai vaikkapa ryhmätoiminnassa. Korteissa on huomioitu myös FGM puheeksiotto.