Kotoutuminen ja monikulttuurisuus

Maahan muuttaneille kohdennetun työn perustana on alusta asti ollut tukea perheiden kokonaisvaltaista psykososiaalista hyvinvointia.

Väestöliiton Kotipuu-hanke käynnistettiin vuonna 2003 ja hankkeen alusta asti työtä tehtiin yhteistyössä mm. ministeriöiden, kuntatoimijoiden, järjestöjen ja maahanmuuttoviraston kanssa.

Vuosina 2003–2005 kehitettiin erilaisia työmalleja, kuten välittävän perhetoiminnan malli, ja tehtiin vaikuttamistyötä. Yhtenä keskeisimmistä vaikuttamistyön tavoitteista oli kotouttamislakiin kirjattava koko perheen kotoutumissuunnitelma, joka saatiinkin lausuntokierroksen myötä lakiin. Kotipuun toiminta-ajatuksena oli kaikkien perheenjäsenten huomioiminen kotoutumisprosessissa ja sen tukemisessa. Myös asiakastyössä kiinnitettiin huomiota koko perheen hyvinvointiin. Riippumatta siitä, kuka perheenjäsenistä hakeutui ”välittävän perhetyön” asiakkaaksi, huomioitiin kaikkien perheenjäsenten tilanne ja tarpeet. Asiakastyön lisäksi tehtiin konsultaatio-, koulutus-, neuvonta- ja vaikuttamistyötä.

Vuonna 2006 saadulla rahoituksella jatkettiin mm. asiakas- ja neuvontatyötä sekä koulutettiin ammattilaisia, jotka omassa työssään kohtaavat maahan muuttaneita. Lisäksi kehitettiin vanhemmuuden ja kotoutumisen koti-kouluyhteistyötä tukevia toimintoja. Tätä tehtiin mm. erikielisten opasvihkosten avulla sekä tuottamalla materiaaleja niin ammattilaisten kuin maahan muuttaneidenkin tarpeisiin. Yksilöllisen asiakastyön rinnalle kehitettiin vertaisryhmätoimintaa ja siihen liittyviä materiaaleja.

Vuonna 2010 Kotipuu-hankkeessa tehty työ muotoutui pysyväksi osaksi Väestöliiton toimintaa ja nimi vaihtui Monikulttuuriseksi osaamiskeskukseksi. Osaamiskeskus on kehittänyt mm. vertaistoimintamallia tukemaan varhaiskasvatuksen ja koulujen työtä. Seksuaalioikeudet ja tasa-arvoteemat tulivat osaksi Väestöliiton maahanmuuttotyön osaamista.

Väestöliiton kotouttavan työn 10-vuotisen taipaleen kunniaksi vuonna 2013 julkaistiin artikkelikokoelma Olemme muuttaneet ja kotoudumme, jota on käytetty laajasti oppimateriaalina monissa korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa.

Työuramentorointia ja työelämän inklusiivisuutta

Väestöliitossa toimivan työuramentoroinnin kautta luodaan yhteyksiä maahan muuttaneiden ammattilaisten ja saman ammattialan suomalaisten naisten välille. Verkostojen ja uramentoroinnin avulla tuetaan koulutettujen Suomeen muuttaneiden naisten oman alan asiantuntijuutta sekä suomalaisen työelämän ja -tapojen tuntemusta. Womento-työuramentorointi alkoi vuonna 2011 ja on siis toiminut Väestöliitossa jo 10 vuotta. Työuramentoroinnissa on vuosien varrella ollut jo 400 maahan muuttanutta ammattilaista sekä saman verran heidän uraansa tukevia mentoreita. Mentoroinnin aikana noin kolmasosa mentoroitavista työllistyy oman alansa työhön.

Väestöliitossa on siirrytty tarkastelemaan työelämän monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta vuodesta 2020 alkaen Tunnista kansainvälinen osaaja -hankkeessa. Sen yhteydessä työnantajien ja kansainvälisten osaajien kanssa on kehitetty Recognizing International Talent -merkki tunnuksena työnantajan halukkuudesta edistää sisäistä diversiteettiä ja inkluusiota sekä tunnistaa rekrytoinnissa paremmin kansainvälisiä osaajia. Yhteistyössä rakennetaan työkaluja kielitietoisen ja inklusiivisen rekrytoinnin sekä työyhteisön tueksi.