Oikeus näkyä

Yhteiskunta koostuu erilaisista ihmisistä. Jokaisella on oikeus olla osa yhteiskuntaansa juuri sellaisena ihmisenä kuin on. Kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään syrjintää, leimautumista, vähättelyä tai väkivaltaa. Seksuaalioikeudet voivat toteutua vain yhteiskunnassa, joka on rakennettu kaikkia varten. Tällaista yhteiskuntaa voi kutsua tasa-arvoiseksi. Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa kaikilla on samat oikeudet ja vastuut sekä mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan. Jokainen ihminen on arvokas sukupuoleen, luokkaan tai sukupolveen katsomatta.

Vammaisten seksuaalioikeudet

Vammaisten on usein vaikea olla näkyviä, koska he eivät pääse itse päättämään seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista. Usein heidän sukulaisensa ja eri alojen ammattilaiset päättävät heidän puolestaan jopa hyvin henkilökohtaisista asioista. Vammaiset jäävät usein myös ilman huomiota esimerkiksi seksuaaliterveydenhoidossa ja seksuaalikasvatuksessa.

Terveysklinikka saattaa olla esteellinen, seksuaaliterveyspalveluista ei ole välttämättä tiedotettu tai henkilökunnan ymmärrys vammaisten seksuaalisuudesta voi olla puutteellista. On hyvä ottaa huomioon, että liikuntavammaisille esteet voivat olla hyvin konkreettisia. He eivät välttämättä voi liikkua kaupungilla, liikennevälineissä tai rakennuksissa, jos niitä ei ole rakennettu esteettömiksi.

Ennakkoluulot ja yhteiskunnan kyvyttömyys rakentaa kaikkien tarpeisiin sopivaa ympäristöä ovat usein suurempia esteitä vammaisten näkyvyydelle, kuin itse vammaisuus. Esteitä voi purkaa muun muassa tuomalla esiin vammaisuuteen liittyviä tarpeita ja ottamalla vammaiset mukaan suunnittelemaan sekä vammaispalveluita että julkisia tiloja. Julkiset tilat tulisikin rakentaa esteettömiksi ja varmistaa, että eri tavalla vammaisten on helppoa liikkua. Julkisella tilalla on erittäin suuri rooli erilaisuuden huomioimisessa ja näkyväksi tekemisessä.

tyttö hymyilee silmät kiinni