Nuoriin liittyvät

Tyttö katsoo kaukaisuuteen

Nuoruuden ihmissuhteet 

Väestöliiton Nuoruuden ihmissuhteet -toiminnassa tuetaan nuoria ja nuoria aikuisia heidän seurustelu- ja parisuhteissaan sekä seksuaalisuuteen liittyvissä pohdinnoissa. Toimintamuotoina on verkkoauttaminen ja tiedon tuottaminen nuorille.

Toiminnan tavoitteena keskusteluavun ja verkkopalvelulla tarjota helpotusta seurustelu ja parisuhteissaan huolestuneille nuorille ja nuorille aikuisille. Tiedon avulla vahvistaa nuorten toimijuutta sekä lisätä tietoisuutta nuorten ja nuorten aikuisten seksuaalisesta hyvinvoinnista. Vaikutamme nuorten kanssa työskentelevien verkostoissa ja tapahtumissa ja teemme yhteistyötä alantoimijoiden kanssa. Toimintaa rahoittaa STEA kohdennetulla avustuksella.

Yhteystiedot:

Antti Lahtinen
Palvelupäällikko
+358 40 673 7668
antti.lahtinen@vaestoliitto.fi

Kumita

Kumita on yläkouluille suunnattu seksuaaliterveyden edistämiskampanja. Kumita-kampanja jakaa kondomit kaikille Suomen 8.-luokkalaisille koulujen kautta. Se pyrkii kumoamaan kondomiin liittyviä myyttejä ja puhumaan kondomista myönteiseen sävyyn, korostaen jokaisen nuoren seksuaalioikeuksia ja oman kehon tärkeyttä.

Kampanja painottaa sitä, että kondomin käyttöä kannattaa harjoitella, vaikka ensimmäiseen seksikertaan toisen kanssa olisi vielä pitkäkin aika. Lisäksi Kumita kannustaa terveydenhoitajia, terveystiedon opettajia sekä nuorten vanhempia puhumaan nuorille seksistä ja ehkäisystä, sillä asiallisen tiedon saaminen parantaa nuoren kykyä pitää itsestään huolta ja välttää riskeihin joutumista.

Kumita-kampanjan rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Kampanjan taustana ovat WHO:n seksuaalikasvatuksen yhteiseurooppalaiset suositukset, tietämys nuoruusikäisen seksuaalisesta kehityksestä ja nuorten seksuaalioikeudet.

Yhteystiedot:

kumita@vaestoliitto.fi
Koordinaattori Laura Kormano, laura.kormano@vaestoliitto.fi, p. 040 551 7090
Asiantuntija Maria Nikunlaakso, maria.nikunlaakso@vaestoliitto.fi, p. 040 190 3611

Et ole yksin 

Et ole yksin on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke, jonka päämääränä on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalisen häirinnän ja kaikenlaisen väkivallan kokemuksia urheilussa. Autamme häirinnän, väkivallan tai kiusaamisen kohteeksi joutunutta ja hänen läheisiään tarjoamalla tietoa, koulutuksia ja kohdennetun tukipalvelun. Valtakunnalliseen tukipalveluun voit olla yhteydessä, jos olet kohdannut seksuaaliväkivaltaa, häirintää, epäasiallista käytöstä tai kiusaamista urheilutoiminnassa. Tukipalvelun lisäksi hankkeessa vahvistetaan lasten ja nuorten itsemääräämisoikeutta sekä lisätään vanhempien ja valmentajien tietoja nuorten kokeman väkivallan ja häirinnän ehkäisystä.  Hanke järjestää koulutuksia lajiliittojen edustajille epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisystä ja siihen puuttumisesta. Lisäksi verkkosivuiltamme löydät verkkokurssin urheiluvalmentajille ja helposti käytettäviä materiaaleja seuroille sekä vanhemmille.

Väestöliiton Et ole yksin -hankkeen toimintaa rahoittaa Stea. Hanke toimii yhteistyössä lajiliittojen kanssa ja sen yhteistyökumppaneita ovat Olympiakomitea ja Suomalaisen urheilun eettinen keskus SUEK.

Yhteystiedot:

Eeva Lehtinen, 0503025942, eeva.lehtinen@vaestoliitto.fi
Pauliina Lius, 0406305386, pauliina.lius@vaestoliitto.fi

Poikien Puhelin  

Pojille ja nuorille miehille suunnattu Poikien Puhelin on matalan kynnyksen auttava puhelin- ja verkkopalvelu, joka on perustettu vuonna 2007. Yhteydenottajat voivat maksuttomasti ja nimettömästi keskustella asiasta kuin asiasta Väestöliiton miespuolisen ammattilaisen kanssa ja saada tarvittaessa myös ohjausta muiden asiantuntijapalveluiden tai paikallisen avun piiriin. Puhelin- ja chat-päivystyksen ohella kohtaamme kohderyhmämme myös YouTube-kanavallamme, pelistriimeissämme, Twitch-suoratoistopalvelussa sekä Instagramissa. Toimintamme päärahoittajana toimii STEA kohdennetulla avustuksella.

Poikien Puhelimen Taloustaitoja pojille ja nuorille miehille -hanke

Osuuskunta Tradekan myöntämän lahjoituksen avulla Poikien Puhelin tuottaa vuoden 2020 aikana YouTube-kanavalleen animaatiosarjan, jossa käsittelemme taloustaitoihin liittyviä teemoja. 25 lyhyttä animaatiota sekä kuhunkin aiheeseen syventyvää artikkelia lisäävät poikien ja nuorten miesten tietoja ja kiinnostusta nuorten ansaintamahdollisuuksista ja työllistymisestä, kulutustottumuksista, velkaantumisesta, säästämisestä sekä arjen hallinnasta.

Hanketta rahoittaa Tradeka.