Nuoriin liittyvät

Tyttö katsoo kaukaisuuteen

Nuorten seksuaalinen hyvinvointi ja intiimit ihmissuhteet 

Väestöliiton Nuorten seksuaalinen hyvinvointi ja intiimit ihmissuhteet -toiminnassa tuetaan nuoria ja nuoria aikuisia heidän seurustelu- ja intiimisuhteissaan sekä seksuaalisuuteen liittyvissä pohdinnoissa. Toimintamuotoina ovat verkkoauttaminen (chatit ja QA-palsta) sekä tiedon tuottaminen artikkelien, nettitestien, verkkokurssien, nettiluentojen, videoiden ja somemateriaalien muodossa. Tiedon avulla vahvistetaan nuorten ja nuorten aikuisten toimijuutta sekä lisätään tietoisuutta nuorten ja nuorten aikuisten seksuaalisesta hyvinvoinnista. Vaikutamme nuorten kanssa työskentelevien verkostoissa ja tapahtumissa ja teemme yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Toimintaa rahoittaa STEA kohdennetulla avustuksella.

Yhteystiedot:
Palvelupäällikkö Maria Nikunlaakso
p. +358 40 742 5626
maria.nikunlaakso@vaestoliitto.fi

 

Kumita

Kumita on yläkouluille suunnattu seksuaaliterveyden edistämiskampanja. Kumita-kampanja jakaa kondomit kaikille Suomen 8.-luokkalaisille koulujen kautta. Se pyrkii kumoamaan kondomiin liittyviä myyttejä ja puhumaan kondomista myönteiseen sävyyn, korostaen jokaisen nuoren seksuaalioikeuksia ja oman kehon tärkeyttä.

Kampanja painottaa sitä, että kondomin käyttöä kannattaa harjoitella, vaikka ensimmäiseen seksikertaan toisen kanssa olisi vielä pitkäkin aika. Lisäksi Kumita kannustaa terveydenhoitajia, terveystiedon opettajia sekä nuorten vanhempia puhumaan nuorille seksistä ja ehkäisystä, sillä asiallisen tiedon saaminen parantaa nuoren kykyä pitää itsestään huolta ja välttää riskeihin joutumista.

Kumita-kampanjan rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Kampanjan taustana ovat WHO:n seksuaalikasvatuksen yhteiseurooppalaiset suositukset, tietämys nuoruusikäisen seksuaalisesta kehityksestä ja nuorten seksuaalioikeudet.

Yhteystiedot:
kumita@vaestoliitto.fi
Asiantuntija Outi Leskinen
p. +358 44 493 8225
outi.leskinen@vaestoliitto.fi

 

Et ole yksin 

Et ole yksin on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke, jonka päämääränä on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalisen häirinnän ja kaikenlaisen väkivallan kokemuksia urheilussa. Autamme häirinnän, väkivallan tai kiusaamisen kohteeksi joutunutta ja hänen läheisiään tarjoamalla tietoa, koulutuksia ja kohdennetun tukipalvelun. Valtakunnalliseen tukipalveluun voit olla yhteydessä, jos olet kohdannut seksuaaliväkivaltaa, häirintää, epäasiallista käytöstä tai kiusaamista urheilutoiminnassa. Tukipalvelun lisäksi hankkeessa vahvistetaan lasten ja nuorten itsemääräämisoikeutta sekä lisätään vanhempien ja valmentajien tietoja nuorten kokeman väkivallan ja häirinnän ehkäisystä.  Hanke järjestää koulutuksia lajiliittojen edustajille epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisystä ja siihen puuttumisesta. Lisäksi verkkosivuiltamme löydät verkkokurssin urheiluvalmentajille ja helposti käytettäviä materiaaleja seuroille sekä vanhemmille.

Väestöliiton Et ole yksin -hankkeen toimintaa rahoittaa OKM. Hanke toimii yhteistyössä lajiliittojen kanssa ja sen yhteistyökumppaneita ovat Olympiakomitea ja Suomalaisen urheilun eettinen keskus SUEK.

Yhteystiedot:
Asiantuntija Sanni Laurila
p. +358 40 190 3611
sanni.laurila@vaestoliitto.fi

 

Poikien Puhelin  

Pojille ja nuorille miehille suunnattu Poikien Puhelin on matalan kynnyksen auttava puhelin- ja verkkopalvelu, joka on perustettu vuonna 2007. Yhteydenottajat voivat maksuttomasti ja nimettömästi keskustella asiasta kuin asiasta Väestöliiton miespuolisen ammattilaisen kanssa ja saada tarvittaessa myös ohjausta muiden asiantuntijapalveluiden tai paikallisen avun piiriin. Puhelin- ja chat-päivystyksen ohella kohtaamme kohderyhmämme myös YouTube-kanavallamme, pelistriimeissämme, Twitch-suoratoistopalvelussa sekä Instagramissa. Toimintamme päärahoittajana toimii STEA kohdennetulla avustuksella.