Ympäristö

Äiti halaa lastansa istuen ruoholla ulkona.

Kaikenlaiset tavat ja perheet. Lapsi tietää ja hyväksyy, että on monenlaisia tapoja olla ja elää.

Arvostava kohtaaminen
Moninaisuus
Ystävyys- ja läheisyystaidot
Monet kulttuurit
Tasa-arvoinen kasvatus

Lapset elävät tiiviissä yhteydessä oman perheensä jäseniin. On tärkeää, että jokainen lapsi voi kokea oman perheensä arvokkaaksi.

Lapsille läheisiä voivat olla myös naapurien, sukulaisten ja kavereiden perheet. Lapsia kiinnostaa, millaisia perheitä ja koteja voi olla olemassa. Lapset leikkivät usein kotia ja erilaisia aikuisten rooleja.

Puhu lapselle monenlaisista perheistä. Valitse kuvakirjat ja lelut niin, että ne esittävät monenlaisia perheitä ja myös saman sukupuolen parisuhdetta. Osoita, että suhtaudut itse myönteisesti monenlaisiin elämäntapoihin ja ihmissuhteisiin ja hyväksyt ne.

Puhu tasa-arvoisesti miehen ja naisen ominaisuuksista, teoista ja rooleista. Rohkaise lapsia ilmaisemaan itseään leikeissään, teoissaan ja roolikokeiluissaan ilman tapoja ja rajoitteita, jotka liitetään sukupuoleen.

Tue lapsen tulevaisuuden unelmia riippumatta lapsen sukupuolesta tai muista ominaisuuksista.

Lisää lapsen tietoa siitä, että on olemassa monenlaisia kulttuureja, elämäntyylejä ja kieliä. Niihin voi tutustua esimerkiksi laulujen, lelujen ja kirjojen kautta. Myös päiväkotikaverin tai koulukaverin perheenjäsen voi kertoa lapselle omasta kulttuuristaan.

Opeta lapselle kunnioitusta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikkia kohtaan.

Ympäristö vaikuttaa

Mistä kaikkialta lapsi saa tietoja seksuaalisuudesta?

Lapsen kasvatus ja oppiminen eivät rajoitu pelkästään lapsen kotiin. Nykylasten tietolähteitä ovat muun muassa vanhemmat, sisarukset, sukulaiset, lapsen hoitajat, varhaiskasvatus, koulu, neuvola, lääkärin vastaanotto, media, ohikulkijat, lapsen kaverit sekä isommat lapset puistossa, pihalla, koulussa.

Miten voit ennakoida ja varautua ympäristön vaikutuksiin?

Jotta lapsi saa laadukasta tietoa, on parasta kertoa asioista suunnitelmallisesti ja turvallisesti, eikä jättää lasta esimerkiksi kavereilta saadun tiedon varaan. Jotta lapsi varmasti saavuttaa ikätasoiset ja tarpeelliset tiedot, taidot ja asenteen on parasta, jos hän saa laadukasta kehotunnekasvatusta sekä kotona, että varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Perheen kesken ja sukulaistenkin kanssa kannattaa keskustella aiheesta, jotta ollaan samoilla linjoilla yhteisessä kasvatustehtävässä. Vanhemmille ja isovanhemmille löytyvät kehotunnekasvatuskurssit.