Tietoa erosta

Ero tuntuu usein ainoalta ratkaisulta parisuhteen kriisiin tai pidempään kestäneeseen erilleen ajautumiseen. Monesti eroajatukset ovat reaktiota epäonnistumisen kokemuksiin parisuhteessa; ongelmia ei ole yrityksistä huolimatta saatu ratkaistua.

Monet eroa pohtivat kertovat läheisyyden, arvostuksen ja luottamuksen puutteesta parisuhteesta. Arjen haasteet, työelämän paineet, yhteisen ajan vähyys, perhevastuiden epätasainen jakautuminen, vuorovaikutuksen vaikeudet tai taloudelliset huolet voivat koetella suhdetta. Lapsen syntymä ja pikkulapsiaika on usein haastavaa parisuhteelle. Eropohdintojen taustalla voivat olla myös perhe-elämää kuormittavat päihde-, mielenterveys- tai väkivaltaongelmat. Vaikka itse olisi aloitteellinen eroamisessa, hylätyksi tulemisen ja yksinäisyyden tunteet, suru ja pettymys ovat tavallisia.

On tärkeää, että pari antaisi tilanteelle aikaa ennen kuin tehdään suuria päätöksiä erosta. Kun asiaa on rauhassa puitu ja siitä on keskusteltu, molemmilla on todennäköisesti enemmän ymmärrystä eron syistä. Ero on useimmiten raskas ja aikaa vievä prosessi, johon kuuluu monien käytännön asioiden järjestelyjä; Energiaa tarvitaan myös tilanteen jäsentämiseen ja sen suremiseen, että parisuhde päättyy.

Erokriisi voi toimia myös niin, ettei parisuhdetta puretakaan. Kriisin takia parin välille voi syntyä uudenlainen suhde. Usein pari voi tarvita ulkopuolista apua tilanteen selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Hankalistakin tilanteista on mahdollista selvitä hakemalla apua ja tukea.

Mistä tietää kannattaako erota?

Väestöliiton maksuttomat parisuhdepalvelut löydät kootusti Hyvä kysymys -palvelusta: Siirry Hyvä kysymys -palveluun

Väestöliiton maksuttomat palvelut lapsiperheille, joissa voit myös käsitellä eroajatuksia tai eron jälkeistä elämää, löydät Hyvä kysymys -palvelun Perhepulma -sivuilta: Siirry Perhepulma -sivuille

Apua eroon-sivustolta löydät kootusti ja valtakunnallisesti lapsiperheille suunnatut eropalvelut: Siirry apua eroon -sivuille

Lakitietoa avioerosta löydät Suomi.fi -sivustolta: Siirry Suomi.fi -sivustolle

Mielenterveystalo.fi -sivuilta löydät eron omahoito-ohjelman. Väestöliitto  on tuottanut hoito-ohjelmia yhteistyössä HUS:in Mielenterveystalon kanssa. Siirry eron omahoito-ohjelmaan