Seksuaaliterveystyö aikojen saatossa

Ehkäisyvälineitä.

Aborttien vastustamisesta ehkäisyyn ja seksuaalioikeuksiin ja -terveyteen.

Väestöliiton työsarka seksuaaliterveyskysymyksissä on historian kuluessa kulkenut kansanterveystyöstä ja aborttien vastustamisesta ehkäisyn puolestapuhumiseen, kondomikauppaan sekä seksuaalikasvatuksen ja seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseen niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Väestöliitto ryhtyi heti perustamisensa jälkeen tekemään valistustyötä ja edistämään yhteiskunnallisia uudistuksia väestön elinehtojen parantamiseksi.

Liiton ensimmäinen kansanterveystyön ohjelma ilmestyi 1940-luvun alussa. Siinä tähdennettiin, että liiton väestöpoliittisesti tärkein tehtävä oli torjua ”rikollisia keskenmenoja” eli laittomia abortteja. Ne aiheuttivat naisille monenlaisia terveydellisiä haittoja mm. hedelmättömyyttä. Erityisen tärkeänä liitto piti äitiyssuojelun kehittämistä, abortintorjuntatyötä sekä sukupuolivalistuksen ja avioliittoneuvonnan antamista. Synnyttävän naisen terveys, lapsen hyvinvointi, perhe-elämän toimivuus ja avioliiton ihmissuhteet olivat liiton neuvolatoiminnan lähtökohtina.

Pariskunta menossa avioliittoneuvolaan. Väestöliiton ensi vuosien ohjelmissa vaadittiin mm., että jokaiseen kuntaan olisi saatava äitiys- ja lastenneuvoloita. Äitiyshuollon tehostamisessa tärkeänä nähtiin kätilölaitoksen toiminnan parantaminen ja eri puolille maata perustettavat keskussynnytyssairaalat erikoislääkäreineen.

Vuonna 1946 seksuaalikasvatus- ja ehkäisykysymykset tulivat Väestöliiton ohjelmaan. Synkkä aborttitilanne oli tärkeä syy siihen, että liitto ryhtyi syntyvyydensäännöstelyn esitaistelijaksi. Yleisölle järjestettiin luentoja, joissa käsiteltiin ehkäisytekniikkaa. Kansanterveystoimiston lääkärit luennoivat oppi- ja ammattikouluissa, ja nuorille lääkäreille järjestettiin ehkäisykursseja. Liitto ryhtyi tuomaan maahan ohuita kumisia raskaudenehkäisyyn tarkoitettuja kuppeja eli pessaareja.

Vuonna 1947 perustettiin ensimmäinen avioliittoneuvola Helsinkiin. Muutaman vuoden kuluttua niitä oli jo yhdeksällä paikkakunnalla maakuntakeskuksissa. Neuvoloissa annettiin mm. syntyvyydensäännöstelyneuvontaa avioliittoon aikoville ja tehtiin terveystarkastuksia.

1970-luvun alussa Väestöliitto toi maahan kondomeja ja järjesti näyttäviä mainoskampanjoita kondomin käytön puolesta. Kondomikauppa jatkui Väestöliitossa pienen keskeytyksen jälkeen aina vuoteen 2015.

Vuonna 1988, 24. elokuuta perustettiin erityisesti nuorille suunnattu Avoimet ovet -toimintamuoto perheklinikan yhteyteen. Nuorten toiminnan tarkoituksena oli tarjota nuorille paikka, johon voisi vain kävellä sisään tai soittaa, silloin kun se itselle parhaiten sopi. ”Nuorisoneuvonnan aloittaminen Väestöliitossa perustuu siihen näkemykseen, että nuorison seksuaalisuuteen ja seurusteluun liittyy paljon sellaisia kysymyksiä, joihin heillä ei ole helppo saada apua”.

Nuorten Avoimista ovista kehkeytyi vähitellen nykyinen nuorille suunnattu toimintamuoto, jossa palvelut tarjotaan nuorille verkossa.  Seksuaaliterveysklinikka eriytyi myös perheklinikasta ja toimi Väestöliitossa aina vuoteen 2015 asti.