Vanhemmuuteen liittyvät

Isä pitää vauvaa sylissään.

Kannustava vanhemmuus  -toiminta 

Tarjoamme matalan kynnyksen tukea ja luotettavaa tietoa kuormitusta kokeville pienten lasten vanhemmille vanhemmuuteen, ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Palvelumme ovat maksuttomia ja niissä voi asioida nimettömästi.

Tavoitteenamme on kannatella pienten lasten vanhempia ja lisätä heidän hyvinvointiaan

  • tarjoamalla keskusteluapua, tietoa ja ohjausta kuormittaviin kasvatus- ja ihmissuhdetilanteisiin
  • vahvistamalla vanhempien yhteyttä toisiinsa sekä osaamista kasvattaa yhdessä kannustavasti
  • vahvistamalla perheiden digihyvinvointia

Palvelumme löytyvät Hyvä kysymys -palvelualustalta.

Vanhemmat voivat jutella tilanteestaan luottamuksellisesti yksin tai yhdessä

Mieltä askarruttavan kysymyksen voi myös lähettää asiantuntijan vastattavaksi Perhepulma – kysy asiantuntijalta -palstalle (vain suomeksi).

Tuotamme kannustavan vanhemmuuden tueksi myös tietoaineistoja, kuten verkkokursseja, videoita, tietoartikkeleja, podcasteja, tehtäviä ja testejä.

Teemme yhteistyötä eri perhejärjestöjen kanssa tavoittaaksemme mahdollisimman kattavasti erilaisia ja erityisen haastavassa tilanteessa olevia perheitä.

Toimintaa rahoittaa STEA kohdennetulla avustuksella.

Yhteystiedot: 

Palvelupäällikkö Heidi Schrooten
heidi.schrooten@vaestoliitto.fi
040 705 8444

Murkun rinnalla  

Teinien vanhemmille löytyy Hyvä kysymys -palvelualustalta kattava tietoaineistokokonaisuus. Se on koottu osana hanketta, jolla parannettiin teinien vanhempien kasvatuksellista osaamista, haastavien tunteiden käsittelytaitoja sekä annettiin malleja vaikeiden tilanteiden sovitteluun. Hanketta rahoittivat useat yrityslahjoittajat sekä Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö. Hankkeen toiminta päättyi vuoden 2020 lopussa, mutta sen aikana tuotettu, kiitetty aineistokokonaisuus teinien vanhemmille on edelleen saatavilla.

Sukupolvien sopu – tukea isovanhemmuuteen 

Sukupolvien sopu -tukea isovanhemmuuteen on aloittanut toimintansa vuonna 2019. Toiminnan tavoitteena on isovanhempien ja vanhempien välisen sovun rakentaminen neuvonnan, mediatyön ja vertaistuen keinoin.  Toiminnan avulla ennaltaehkäistään vuorovaikutusongelmia, ylläpidetään sukupolvien välistä sopua ja avataan sukupolvien välille syntyneitä solmukohtia. Toimintaa rahoittajaa STEA kohdennetulla avustuksella.

Yhteystiedot: 
Minna Oulasmaa
isovanhemmuus@vaestoliitto.fi

Tasa-arvo ja isät (2019-2021)

Tutkimusta, kehittämistyötä ja viestintämateriaaleja.

Lisätietoa Tasa-arvo ja isät -hankesivulta, Väestöliitto.

Lisätietoa: Anna Kokko, ohjelmapäällikkö (hankepäällikkönä 2019-2021)