Vanhemmuuteen liittyvät

Isä pitää vauvaa sylissään.

Kannustava vanhemmuus  -toiminta 

Tukea ja tietoa pienten lasten kuormittuneille vanhemmille tarjotaan Hyvä kysymys -alustalla. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä Perhepulma -chattien (päivystävä chat, ajanvarauschat, ryhmächat) sekä Parisuhdepuhelimen kautta. Vieraskielisiä vanhempia palvellaan puhelimitse suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. Tietoaineistot koostuvat verkkokursseista, videoista, podcasteista ja teksteistä sekä testeistä.

Teemme kumppaniyhteistyötä monenlaisten perheiden järjestöjen kanssa, erityisen kuormittavassa tilanteessa olevien vanhempien tavoittamiseksi ja tukemiseksi vanhemmuuden, kasvatuksen ja parisuhteiden kysymyksissä.

Toiminnan tavoitteena on, että  kuormittuneet vanhemmat jaksaisivat kasvattaa kannustavasti ja  heidän tietonsa lasten kasvatuksesta ja parisuhteesta lisääntyvät, parisuhderistiriitoja kokevien pienten lasten vanhempien hyvinvointi paranee,  tietoisuus kannustavasta kasvatuksesta ja pienten lasten vanhempien parisuhdehyvinvoinnista vahvistuu, ja digihyvinvointi pienten lasten perheissä lisääntyy.

Toimintaa rahoittaa STEA kohdennetulla avustuksella.

Yhteystiedot: 

Palvelupäällikkö Taru Kivelä
taru.kivela@vaestoliitto.fi
040 640 3887

Murkun rinnalla  

Teinien vanhemmille suunnatussa hankkeessa on tuotettu urpot-tietokokonaisuus, jossa on videoita, tekstejä ja testejä. Aineistot on nykyisin sijoitettu Hyvä kysymys –alustalle, jonne pääsee tästä linkistä. Hankkeessa on parannettu vanhempien kasvatuksellista osaamista, haastavien tunteiden käsittelytaitoja sekä annettu malleja vaikeiden tilanteiden sovitteluun. Olemme luoneet mahdollisuuden vertaistukeen muilta murrosikäisten vanhemmilta suljetussa, ammattilaisen moderoimassa urpot-facebook-ryhmässä.

Hanketta ovat rahoittaneet useat yrityslahjoittajat sekä Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö. Hankkeen toiminta päättyy vuoden 2020 lopussa.

Sukupolvien sopu – tukea isovanhemmuuteen 

Sukupolvien sopu -tukea isovanhemmuuteen on aloittanut toimintansa vuonna 2019. Toiminnan tavoitteena on isovanhempien ja vanhempien välisen sovun rakentaminen neuvonnan, mediatyön ja vertaistuen keinoin.  Toiminnan avulla ennaltaehkäistään vuorovaikutusongelmia, ylläpidetään sukupolvien välistä sopua ja avataan sukupolvien välille syntyneitä solmukohtia. Toimintaa rahoittajaa STEA kohdennetulla avustuksella.

Yhteystiedot: 
Minna Oulasmaa
isovanhemmuus@vaestoliitto.fi

Tasa-arvo ja isät työpaikoilla

Tutkimusta, kehittämistyötä ja viestintämateriaaleja.

Lisätietoa Tasa-arvo ja isät -hankesivulta.

Yhteystiedot: Anna Kokko, hankepäällikkö