Mukana jälleenrakennuksessa

Ryhmä lapsia, joilla Väestöliiton toimittamat yöpuvut päällä.
Väestöliitto valmistutti ja toimitti monilapsisille perheille ns. perhelisätarvikkeita. Flanellisia lasten alusvaatekerrastoja toimitettiin yli 100 000 kappaletta.

Väestöliitossa nähtiin, että perheiden elämänhallinnan edellytyksiä tuli kohentaa ensimmäiseksi, jotta yhteiskunnallinen kehitys pääsisi alkuun.

Väestöliitto perustettiin välirauhan aikana 14.2.1941 ja alkuvuosien toimintaympäristö oli monella tavalla haasteellinen.

Sodan jatkuminen ja rauhan ajan ensimmäiset vuodet olivat raskaita koko kansalle. Aineellinen niukkuus ja asuntopula olivat huutavia. Syntyvyyden lasku, köyhät suurperheet, suuri äitiys- ja imeväiskuolleisuus, sotaorvot ja jälleenrakennus olivat ajankohtaisia asioita.

Liitto ryhtyi nopeasti ajamaan perheellisten asiaa useilla aloilla. Se otti voimakkaasti kantaa lapsiperheitä koskeviin lakiehdotuksiin ja seurasi tiiviisti asunto-ongelmien ratkaisemista. Yhteiskunnallisia uudistuksia edistämällä pyrittiin vaikuttamaan väestönkasvuun ja perheiden elinehtojen parantamiseen.

Kuva Väestöliiton julkaisuta "Perhelisälain toimeenpano".
Väestöliitto toimi voimakkaasti perhelisälain aikaan saamiseksi.

Väestöliiton aloitteesta annettu perhelisälaki astui voimaan 1943. Väestöliitossa nähtiin, että perhelisävarat olisi perheiden omavaraisuuden lisäämiseksi käytettävä perusparannuksiin ja myönnettävä luontaissuorituksina. Liitto osallistui myös hyvin konkreettisesti vähävaraisten perheiden auttamiseen toimittamalla heille vuosien 1944-1948 aikana perhelisätarvikkeina mm. vuoteita, vuodevaatteita, astioita, lasten vaatteita ja kenkiä.

Väestöliitto puolusti voimakkaasti yleistä lapsilisäjärjestelmää, joka astui voimaan lokakuussa 1948 ja teki monia ehdotuksia perheverotuksen keventämiseksi.

Väestöliitto pyrki parantamaan äitien ja lasten terveyttä. Se varoitti mm. aborttien vaaroista ja sukupuolitaudeista. Liitto halusi, että mahdollisimman moni nainen voisi synnyttää terveitä lapsia ilman terveydellisiä haittoja. Toinen tavoite oli, että mahdollisimman moni lapsi kehittyisi terveeksi aikuiseksi.

Naisten raskasta työtaakkaa haluttiin keventää perustamalla kotisisaropisto ja korostamalla ammattikoulutuksen tärkeyttä. Äitien asemaa ja arvostusta haluttiin toiminnan alusta lähtien kohottaa, minkä vuoksi aloitettiin vuonna  1941 äitienpäivän ja vuonna 1943 Kodin viikon viettäminen. Kodin viikon vietto lopetettiin 2010 -luvun puolivälissä.