Seksuaalioikeudet ja kehitys -ohjelma

Oikeus nauttia seksuaalisuudesta ja oikeus yhdenvertaisuuteen Oikeus turvalliseen aborttiin Oikeus kokonaisvaltaiseen seksuaalikasvatukseen Oikeus ehkäisyyn Oikeusvaikuttaa puun yläosassa. Rungossa ASIANTUNTEMUS SUUREN YLEISÖN TUKI VAIKUTTAMINEN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEET juuressa ASIANTUNTEMUS SUUREN YLEISÖN TUKI VAIKUTTAMINEN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEET YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Ihmisoikeusperustaisuus Kokonaisvaltainen käsitys seksuaalisuudesta Elämänkaariajattelu Intersektionaalisuus

Väestöliiton kehityspolitiikalla tavoittelemme maailmaa, jossa seksuaalioikeudet toteutuvat.

Vuosina 2021–2024 keskitymme painotetusti seuraavaan viiteen teemaan:

Oikeus nauttia seksuaalisuudesta ja oikeus yhdenvertaisuuteen
Oikeus turvalliseen aborttiin
Oikeus kokonaisvaltaiseen seksuaalikasvatukseen
Oikeus ehkäisyyn
Oikeus vaikuttaa

Olemme valinneet nämä teemat, sillä ne ovat sellaisia, joiden alueella yksilöiden oikeuksia usein loukataan. Näiden edistäminen tukee sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista että ihmisoikeuksien toteutumista.
Viiden painopisteemme lisäksi edistämme kuitenkin laajasti kaikkia seksuaalioikeuksia (linkki seksuaalioikeuksiin).

Väestöliiton ohjelmaa ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, ihmisoikeusperustaisuus, kokonaisvaltainen käsitys seksuaalisuudesta, elämänkaariajattelu sekä intersektionaalisuus.

Väestöliiton Seksuaalioikeudet ja kehitys -ohjelma 2021-2024