Keitä olemme Poikien Puhelimessa?

Huppupäinen ja nahkatakkiin sonnustautunut poika seisoo graffiteilla maalatun tiiliseinän edessä kasvot kameraan päin. Hän pitelee käsissään skeittilautaa.

Poikien Puhelin on auttava puhelin-, chat- ja verkkopalvelu, jonka tavoitteena on tukea alle 20-vuotiaiden poikien ja nuorten miesten arkea sekä positiivista kasvua ja kehitystä.

Palvelujemme myötä pyrimme tarjoamaan jokaiselle kohderyhmämme jäsenelle turvallisen ja luottamuksellisen tilan keskustella heitä askarruttavista aiheista. Palvelun nimettömyyden ja maksuttomuuden kautta pyrimme madaltamaan kynnystä yhteydenottoon ja keskusteluun poikien maailmaan perehtyneen ammattilaisen kanssa.

Miksi vain pojille?

Teemme työtämme sukupuolisensitiivisellä otteella, jolla viitataan sukupuolen vaikutusten huomioimiseen yksilön ajattelussa ja toiminnassa. Näkemyksemme mukaan sukupuoli voi vaikuttaa merkittävästi yksilön elämään, jonka takia sen vaikutusten ymmärtäminen ja huomioiminen on tärkeä osa kohtaavaa työtä. Sukupuolelle voi olla vaikutusta yksilön tapaan ilmaista itseään sekä havainnoida ympäristöään. Se voi tuoda mukanaan koettuja ja itselleen asetettuja odotuksia siitä, miten kunkin tulee toimia tai mitä elämässä tulisi tavoitella. Sukupuoli voi myös vaikuttaa yksilön tapaan ilmaista tunteitaan, rakentaa identiteettiään sekä käsitellä vastoinkäymisiä.

Sukupuolisensitiivisen työn kautta pyrimme vaikuttamaan positiivisesti poikien ja nuorten miesten itsetuntoon, mieskuvaan ja ajatuksiin tulevaisuudesta. Kuuntelemme, keskustelemme ja tuemme nuoria matkalla kohti aikuisuutta. Rohkaisemme jokaista elämään itsensä näköistä ja arvojensa mukaista elämää, tarjoamalla asiantuntijatietoa kasvusta ja kehityksestä, seksuaalisuudesta, ihmissuhteista, mielen hyvinvoinnista ja ympäröivästä maailmasta. Toisaalta kerromme myös vastuusta ja velvollisuuksista sekä pyrimme haastamaan nuoren elämään negatiivisesti vaikuttavia uskomuksia ja myyttejä.

Asiantuntijat tukena

Perehtyneisyyden lisäksi tarvitaan rohkeutta ja kykyä puhua siitä, mikä poikia kiinnostaa. Kysymykset ovat usein suoria, kiertelemättömiä sekä haastavia, ja vastaukset niihin on kyettävä tarjoamaan nuorelle ymmärrettävällä tavalla. Poikien ja nuorten miesten tapa keskustella on omaleimainen, mikä korostaa sukupuolisensitiivisten auttamispalveluiden sekä kohderyhmää koskevan luotettavan asiantuntijatiedon tarvetta. Paraskaan puhelinpalvelu ei voi koskaan korvata läsnä olevaa vanhempaa, mutta osaava ja luotettava aikuinen voi tarjota elintärkeää tukea myrskyisen nuoruuden eri tilanteissa. Joskus yksikin kannustava, toivoa herättävä keskustelu tai yhdessä jaettu ilo tai suru voi kantaa pitkälle – aina aikuisuuteen saakka.

Pyrimme olemaan läsnä siellä, missä pojat ja nuoret ovat. Puhelimessa, chatissä, pelimaailmassa ja sosiaalisen median eri kanavissa. Pelaamme, juttelemme ja heitämme läppää. Keskustelemme ja väännämme sujuvasti lähes kaikesta jääkiekosta skuuttaamiseen, pornosta meemeihin sekä seksistä ja ihmissuhteista aina mielenterveyteen saakka. Olemme ennakkoluulottomia ja kiinnostuneita nuorten elämästä ja tutustumme innokkaasti kaikkeen, mitä emme tiedä ja kehitämme toimintaamme aikaan sopivaksi – yhdessä yhteydenottajiemme kanssa.

Poikien Puhelin osana Väestöliittoa

Tiimimme on osa Väestöliittoa ja nojaa vahvasti järjestömme osaamiseen.  Vastaajiemme toimenkuvaan kuuluu palveluihin vastaamisen lisäksi aihealueisiin liittyvät asiantuntijatehtävät ja materiaalien tuottaminen. Pyrimme omalta osaltamme lisäämään sukupuolisensitiivisen poikatyön tunnettavuutta ja tuomaan pojat ja nuoret miehet esiin omana avuntarvitsijaryhmänään. Pyrimme myös herättämään positiivista keskustelua eri-ikäisten poikien tuen ja huomioinnin tarpeesta ja tukemaan näin yhdenvertaisuuden yhteiskunnallista toteutumista.

Tutustu tähänastiseen tarinaamme sekä historiamme kohokohtiin vuosiraporttiemme avulla.