Matkalla työelämään -hanke (ESR)

Maahan muuttaneille osaajille 2017-2020 toiminut työuramentorointiin perustuva kehittämishanke

Matkalla työelämään –hankkeessa (1.10.2017 – 31.3.2020) luotiin työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen ohjaava työuramentorointimalli maahan muuttaneille osaajille. Hanke on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella.

Mentorointiryhmissä oli 64 ja koko toiminnassa mukana 84 maahan muuttanutta osaajaa. Suurin osa (84 %) osallistujista oli korkeasti koulutettuja ja lähes puolet olivat iältään 25-35 -vuotiaita.

Heidän mentorinaan toimivat suomalaiset tai suomalaista työelämää hyvin tuntevat vapaaehtoiset. Mentoreista 80 % oli työiässä olevia ja suurimman ikäryhmän muodostivat 35-45 -vuotiaat.

Mentorointiryhmiä järjestettiin yhteensä seitsemän hankkeen aikana ja ne kokoontuivat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

MIKSI MENTOROINTIA?

Korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden osaajien on vaikea työllistyä ilman oman alan tuntemusta ja verkostoja. Etenkin ilman omalla ammatillisella kentällä toimivaa suosittelijaa on haastavaa saada tietoa piilotyöpaikoista tai päästä haastatteluun. Lisäksi asiantuntijatyössä on osattava suomalaisen työnhaun narratiivi sekä tuoda omaa osaamista esiin alan ammattitermein.

MILLAISTA MENTOROINTIA TOTEUTETTIIN?

Hankkeessa kokeiltiin ryhmä- ja parimentorointia, mutta toimivin malli sekä osallistujapalautteen mukaan että tulosten kannalta oli parimentorointi, jossa huomioitiin mentoriparien ammatillinen yhteensopivuus. Toiminta oli suomenkielistä ja kaikki ryhmätapaamiset ja koulutukset järjestettiin myös suomeksi.

Mentorointi kesti 6-8 kk, jonka aikana järjestettiin työllisyyttä tukevia koulutuksia ja workshopeja osallistujille. Koulutusten teemoja oli: oman osaamisen tunnistaminen ja sen esittely, työhaastattelu, piilotyöpaikat ja palkkatoiveet Suomalaisessa työelämässä, LinkedIn -työnhaun ja verkostoitumiskanavana, oman Video CV:n tekeminen, osaamispohjaisen CV:n tekeminen sekä yhteistyössä Barona Groupin kanssa toteutettu työelämäilta, jonka jälkeen jokainen pääsi sparraavaan työhaastatteluun.

MITÄ TULOKSIA SAATIIN AIKAAN?

Osallistujia oli kotoisin yhteensä 36 eri maasta, joista noin kolmasosa oli eurooppalaisia ja kolmasosa aasialaisia. Suurin osa (80 %) oli iältään 25-45 -vuotiaita ja valtaosa osallistujista oli naisia.

Yli puolella osallistujista oli kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen tutkinto ja valtaosa oli korkeasti koulutettuja. Yleisimmin osallistuja oli saanut tutkintonsa ja työkokemuksensa kotimaastaan ja muuttanut Suomeen jo aikuisena.

Oman mentorointiprosessin loppuessa kolmasosa oli työllistynyt, kolmasosa oli aloittanut opinnot. Jos tarkastellaan vain oman alan työllistymistä, 22 % oli työllistynyt omalle alalle.

Kun otetaan huomioon oman alan työharjoittelu, yrittäjyys ja tutkinnon rinnastaminen oli 71 % päässyt eteenpäin mentoroinnin myötävaikutuksella.

Työllistyneitä 32 %
Opinnot / koulutuksen aloittaneita 31 %
Oman alan harjoittelussa / Valviran prosessissa 8 %
Keskeyttäneitä 12 %
Ei muutosta mentoroinnin aikana 17 %

Tarkemmat tulokset löytyvät täältä.

Työllistyneiden osalta suurimmat työllistäjät olivat julkishallinto ja järjestöt. Kun tarkasteltiin organisaatioiden ja yritysten kokoa, huomasimme että suuret ja keskisuuren organisaatiot työllistivät 64 % osallistujista. Hankkeen myötävaikutuksella omalle alalle työllistyneiden keski-ikä oli 35 vuotta. Nimikkeitä, joilla työllistyttiin, oli mm. lääkäri, suunnittelija, konsultti, sihteeri, viisumivirkailija.

Mentoroinnin lisäksi uramahdollisuuksiin vaikuttavat muutkin samanaikaiset ulkopuoliset tekijät, mutta ammatillisen itseluottamuksen ja oman alan hiljaisen- ja paikallistiedon, verkostojen sekä suosittelun arvo ovat merkittäviä tekijöitä.

Hankkeen aikana tuotettiin myös verkkokurssi mentorien työn tueksi, sekä materiaalipakkaus jaettavaksi ennen mentoroinnin alkua. Verkkokurssi ja materiaalipakkaus ovat ladattavissa täältä. 

Animoitu esitys osallistujien kokemuksista löytyy täältä.

Väestöliitossa toimineita mentorointiohjelmia on ollut vuodesta 2011 alkaen ja mukana olleita aktoreita runsaat 300 henkilöä sekä vapaaehtoisia työuramentoreita saman verran. Eli noin 600 vapaaehtoista on istunut kanssamme alas ja miettinyt, miten parantaa kv-osaajan työuramahdollisuuksia Suomessa. Mentorointitoiminta jatkuu Väestöliitossa Womento-työuramentoroinnissa, josta löydät lisää tietoa täältä.

Lisätietoja: Gunta Ahlfors, gunta.ahlfors@vaestoliitto.fi, puh. 040 653 0057 ja Inka Saarela inka.saarela@vaestoliitto.fi 040 662 8591

 

Matkalla työelämään –hankkeessa (1.10.2017 – 31.3.2020) luodaan uusi ja kustannustehokas työhön, koulutukseen tai yrittäjyyteen ohjaava mentorointimalli kotivanhemmuuden tai terveydellisten syiden vuoksi pitkään poissa työmarkkinoilta olleille maahanmuuttajille. Yhteistyöhön perustuva mentorointimalli kehitetään yhdessä järjestötoimijoiden, työvoimaviranomaisten, kuntien ja oppilaitosten kanssa.
Mallia kehitetään pilotoimalla vähintään 90 maahanmuuttajalle mentorointia pk-seudulla ja Oulussa, jossa järjestösektorin rekrytoimat vapaaehtoiset ja opiskelijat mentoroivat TE-toimiston ja järjestöjen kautta aktoreiksi valikoituneita, vapaaehtoisesti osallistuvia työelämään suuntaavia maahanmuuttajia. Mentorointi on aktivoivaa ja tavoitteellista toimintaa, jossa päämääränä on maahanmuuttajan työllistyminen, koulutukseen pääsy tai yrittäjäksi ryhtyminen.
Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella.